Campagne Onze Kinderen zijn de Toekomst

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 43 niet laden

Acties

Die SIRE-campagne over jongens? Luister ook eens naar dit genuanceerde verhaal

Jongens doen het minder goed op school. Maar dat betekent niet dat meisjes nu wél genoeg uit de verf komen.

Op 26 juli 2017  startte SIRE een campagne waarmee de organisatie aandacht vraagt voor jongensgedrag. Daarmee wil SIRE een discussie op gang brengen ‘die er hopelijk voor zorgt dat jongens de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen op de manier die het beste bij hen past,’ aldus directeur Lucy van der Helm in het persbericht van SIRE. 

Jongens moeten jongens kunnen zijn, zegt SIRE in de  gelanceerde campagne. Maar meisjes worden óók niet genoeg op waarde geschat. Om daar verandering in te brengen: het genuanceerde verhaal van hersenwetenschapper Jelle Jolles

Bekijk hieronder een inhoudelijk opvoedkundig en grappig Youtube filmpje. 

Inclusief onderwijs in Nederland: tijd voor actie!Inclusief onderwijs in Nederland: tijd voor actie!

Op 27 maart vond in Amsterdam de expert-meeting ‘Onderwijs als Mensenrecht’ plaats. Aanleiding voor de bijeenkomst was het rapport van mr. drs. J.H. Kruseman en prof. mrO. C.J. Forder. Het rapport Mijn, jouw of onze school, het recht op inclusief onderwijs in Nederland getoetst aan het Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap, vormde de basis van een vruchtbare middag waarin het gehele onderwijsveld was vertegenwoordigd. In dit artikel bespreken we de wijzigingen die het verdrag met zich meebrengt en de rechten die kinderen met een handicap door het verdrag krijgen.

Bent u ouder en krijgt uw kind geen onderwijs of geen passend onderwijs? Ook dan kunnen zij u verder helpen. Neem gerust even contact met hen op via het contactformulier op onderstaande link: Lees het hele rapport 

Inclusief onderwijs, wat is dat?

Leraren in actie tegen de plofklassen

Op Facebook is een aantal leraren uit het PO een groep begonnen: ‘PO in actie’. We hebben veel respect voor dit initiatief. De oprichters van deze groep willen een blok vormen tegen de traditionele bonden en de politiek. Zij willen dit doen tijdens de kabinetsformatie en de volgende cao-onderhandelingen. De groep heeft twee doelen: een eerlijk salaris en kleinere klassen. 
Daarnaast zijn Leraren op basisscholen en middelbare scholen opnieuw een petitie gestart tegen overvolle klassen. Zij willen dat de politiek een maximum stelt aan het aantal leerlingen per klas.
Lees meer over beide acties  en teken de petitie ook!

kieswijzer Kinderrechten vergelijkt de kinderrechtelijke standpunten van elf politieke partijen

Kieswijzer Kinderrechten
Kinderen in Nederland hebben recht op een overheid die zich actief inzet voor het realiseren van hun rechten en de rechten van kinderen wereldwijd. De Nederlandse overheid heeft, met het ratificeren van het VN-Kinderrechtenverdrag de plicht op zich genomen om schendingen van kinderrechten te bestrijden en de kansen voor kinderen – met name kinderen in kwetsbare situaties – te verbeteren.

De Kieswijzer Kinderrechten vergelijkt de kinderrechtelijke standpunten van elf politieke partijen. Defence for Children heeft op elf actuele en belangwekkende onderwerpen voor kinderen de verkiezingsprogramma’s van de partijen geanalyseerd en beoordeeld.

Een kleuter is geen schoolkind, zeg nee tegen leerdwang.

Wij steunen de inbreng  en actie van de De Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs (WSK) aan het Ministerie van OCW

Een groeiend aantal ouders en leerkrachten geven steeds kernachtiger aan dat de hang naar toetsen en prestatiegericht leren in de kleuterklassen een van de redenen is dat er steeds meer probleemkinderen zijn. De druk in het kleuteronderwijs is de laatste 15 jaar enorm verhoogd.  Kinderen moeten op te jonge leeftijd al te schools leren en te veel kunnen. En dat kan tot stress en gedragsproblematiek bij kinderen leiden. Sommige kleuterjuffen zijn het zo oneens zijn met deze gang van zaken, dat ze afscheid nemen van hun beroep.  Het verzet tegen leerdwang neemt toe, een kleuter is geen schoolkind.

Kiara (8 jaar) vertelt de waarheid over voedingsmiddelen

Van essentieel belang voor onze gezondheid dat wij kinderen al op jonge leeftijd bewust maken en zelf het goede voorbeeld geven om gezonde keuzes te maken. Help mee dat het gebeurt!  Het filmpje van de kleine activiste Kiara is een goede aanzet.

Kiara (8 jaar) vertelt, met een beetje hulp van haar vader, de waarheid vanuit een supermarkt over de voedingsmiddelen die worden verkocht. Vervolgens neemt ze je op hartverwarmende ”eigen” wijze mee op tour in haar eigen ecologische groentetuin. Leuk en leerzaam om haar filmpje samen met kinderen thuis en op school te bekijken! Bekijk het filmpje door hier te klikken

Dit verslag is geschreven vanuit mijn waarneming en notities die ik tijdens de bijeenkomst heb gemaakt . Ik tracht niet oordelend te zijn, wel opmerkzaam.

Er waren diverse afgevaardigden vanuit het onderwijs, vanuit gemeenten, OCW, VWS, VNG, PO-raad. Er waren 2 ouders aanwezig en ondergetekende namens de Campagne Onze Kinderen zijn de Toekomst. . Er werd door de gespreksleider benoemd dat er nauwelijks afgevaardigden vanuit de jeugdzorg aanwezig waren.

Twee concrete casussen van de aanwezige ouders ...

Teken petitie Marc Dullaert moet blijven als Kinderombudsman

Wie op 4 februari j.l. naar het journaal heeft gekeken, heeft gezien hoe Kinderombudsman Marc Dullaert zich opstelt over zijn gedwongen vertrek. Naar onze  mening heel integer en vooral opkomend voor de belangen van onze kinderen Nederland  en die in heel Europa.

Wie vervolgens diezelfde dag naar nieuwsuur heeft gekeken, naar het vragenvuur van Twan Huys richting de Nationale ombudsman van Zutphen, zal vast niet overtuigd zijn dat zijn keuze de juiste is om Marc Dullaert van zijn functie te ontheffen. Alhoewel het een verloren zaak lijkt, zie onderstaande links naar diverse  artikelen, doe ik toch de oproep de petitie te tekenen, al is het maar als steunbetuiging.

De initiatiefneemster van de petitie, Marieke Lenting, heeft samen met andere betrokkenen de Vaste commissie Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer verzocht de petitie in ontvangst te nemen. Volgens de aanbieders heeft de tweede Kamer het wettelijke recht de aanstelling van de kinderombudsman te verlengen. (zie art.9:3 hieronder) Het aanbieden van de petitie is een poging de Tweede kamer er toe te bewegen Marc Dullaert wegens uitstekende prestaties een tweede termijn te geven. De vaste kamercommissie behandelt het verzoek in haar vergadering van 11 februari....

 

Petitie verminder electrosmog

Een van onze deelnemers, zelf ervaring met de nadelige lichamelijke gevolgen die electrosmog met zich mee kunnen brengen, bracht ons “de petitie verminder electrosmog”onder de aandacht.

Samen met veel wetenschappers, betrokken organisaties en ondertekenaars van de Petitie Verminder Electrosmog maken we ons zorgen over de almaar enorm toenemende electrosmog en de onvrijwillige overbelasting hiervan in onze leefomgeving …  welke tot allerlei gezondheidsklachten leidt.

Er zijn substantiële bewijzen dat elektromagnetische straling leidt tot... Lees verder voor onderbouwing, tips en teken de petitie

Kindgebonden Onderwijs Budget - Petitie

In onze nieuwsbrieven van het afgelopen jaar hebben we ons uitvoerig beziggehouden met thuiszitters,  kinderen die buiten de boot vallen in het onderwijs. Vooral binnen deze groep kinderen is de behoefte ontstaan om te kunnen kiezen voor andere vormen dan bekostigd onderwijs; Dat er een Kindgebonden Onderwijsbudget (KOB) komt voor alle kinderen die de leer/kwalificatieplichtige leeftijd hebben, maar kiezen voor andere vormen van educatie; Alle kinderen, vertegenwoordigd door hun ouders/verzorgers in de leer/kwalificatieplichtige leeftijd die geen gebruik maken van bekostigd onderwijs zouden in aanmerking moeten komen voor een Kindgebonden Onderwijs Budget ter hoogte van het bedrag dat beschikbaar is voor elk kind in NL dat bekostigd onderwijs volgt. Derhalve is een petitie opgestart. Onder lees meer kan je de volledige tekst lezen en deze petitie tekenen....TEKEN OOK!

Stop Marketing ongezonde kinderproducten

Foodwatch: Je kent ze vast, de meiden van K3, Kabouter Plop en Mega Mindy. Of kaskraker Maya de Bij, die inmiddels al in 160 landen op tv te zien is. Stuk voor stuk komen deze karakters uit de koker van Studio 100, het wereldwijd opererende multimediabedrijf uit België.

Via spin-offs als pretparken, speelgoed en talloze gadgets worden de populaire figuren gebruikt om veel, heel veel geld mee te verdienen. In 2013 was de brutowinst van Studio 100 hoger dan ooit: € 52 miljoen. Eén van de pijlers van dit succes is volgens het bedrijf 'ethisch verantwoord ondernemen'. Maar Studio 100 ontdekte nog een inkomstenbron: de 'verhuur' van zijn karakters aan voedselproducenten...lees verder / onderneem zelf actie

Pagina 1 van 2