Campagne Onze Kinderen zijn de Toekomst

De intelligentie van het leven

Wij begroeten de bruggenbouwers tussen wetenschap en spiritualiteit.
Dit kan leiden tot een gehele nieuw wereldconcept....a whole new world.

Het is zoals God (Allah) ons vertelt in mijn tweede boek: De mensen dienen de techniek, maar de techniek moet de mens dienen.

Het wiel is al uitgevonden

Na mijn innerlijke reis ben ik er stellig van overtuigd, dat alles wat wij mensen wetenschappelijk uitvinden, gebaseerd is op de intelligentie van het leven. Persoonlijk vind ik het jammer dat alles bewezen moet worden, anders bestaat het niet. De graadmeter "het voelt goed" krijgt lang niet altijd de waardering die het verdient. Zelfs als de positieve effecten bewezen worden door een hoeveelheid aan ervaringen, maar er is nog geen wetenschappelijk bewijs geleverd is, dan bestaat het niet. Er staan vaak grote financiële belangen op het spel, waardoor eigenbelang een grotere rol kan spelen dan het welzijn van de mens. We worden in "de watten" gelegd met allerlei handige snufjes en voordat we het weten zijn we afhankelijk. Gemak dient de mens, dan hoeven we niet zelf na te denken.
Dit is de valkuil van het leven. Het is aan de mens gegeven om zelf na te denken, zelf keuzes te maken en daarnaar te handelen.
Wij zijn in staat om te leren bewust met de schatten van de natuur (waaronder ons denkvermogen en oergevoel) om te gaan.

God heeft een duidelijk boodschap voor de wereld:
Een andere manier van denken is een nieuw begin