Campagne Onze Kinderen zijn de Toekomst

Bewustzijn

Kinderen worden al wijs geboren en kunnen diepgaand waarnemen. Sommige kinderen kennen "de leraar" beter dan deze hen kent. Het onderwijs en de opvoeding thuis is nog niet altijd voldoende op deze kinderen afgestemd.
Binnen het onderwijs worden we meestal aangesproken op materiële waarden (cijfers en diploma's). Kinderen voelen intuïtief aan dit niet wezenlijk van essentieel belang is. Het gevolg is dat zij hun aandacht verliezen en zich geheel of gedeeltelijk onttrekken aan de lessen; of door zich af te zetten, door hyperactief gedrag, of door zich terug te trekken in zichzelf.

Geestelijk, Lichamelijk en Financieel Welzijn
in Balans

Wij willen dat de kinderen van NU gehoord worden en voldoende bagage in hun rugzakje meekrijgen, ontwikkelingsgericht begeleid worden om zich in deze snel veranderende maatschappij te kunnen handhaven en de ruimte krijgen om te leren een gezond en gelukkig leven te leiden. Het gaat ons allemaal aan het hart. Kinderen die lekker in hun vel zitten, weten hun weg te vinden naar Geestelijk, Lichamelijk en financieel Balans.

Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling van mensen. Wat mensen voor zichzelf en anderen kunnen doen is veel belangrijker en effectiever dan wat de overheid kan doen. De ondertekenaars van het Burgerinitiatief  Christoffel Appèl laten een groeiende beweging zien op de werkvloer, een afspiegeling van een positieve maatschappij, waarin mensen zo creatief zijn dat ze steeds opnieuw zelf oplossingen vinden om kinderen een gezonde toekomst te geven. Wij willen dat de overheid de eigen kracht, vindingrijkheid en creativiteit van mensen ondersteunt en deze kernkwaliteiten de ruimte geeft.

De campagne 'Onze Kinderen zijn de Toekomst' is voor jong en oud en geeft de mogelijkheid  aan ouders, verzorgers, leerkrachten, hulpverleners, organisaties en iedereen die een rol speelt in het leven van een kind om:

  1. positief te verbinden en samen sterk te staan middels het burgerinitiatief Christoffel Appèl.
  2. kennis en ervaring met elkaar te delen binnen onze speciaal hiervoor opgerichte LinkedinGroup.
  3. in gesprek te kunnen blijven met de overheid.
  4. inspiratie op te doen uit de kennis en ervaring die wij hebben opgedaan.

Speciale opdracht

Met mijn visie en wens om kinderen, ouders, leerkrachten en zorgverleners met mijn kennis en ervaring  tot steun te zijn, en mijn doelen scherp voor ogen, heb ik samen met de fundamentleggers, met steun van Frans, in stilte van 2003 tot 2009 aan mijn boeken, mijn speciale opdracht, en aan deze campagne gewerkt.

Wens

Het is van wezenlijk belang dat de Kinderen van Nu gestimuleerd worden om vanuit hun hart verbonden te zijn, om zelf logisch en kritisch  na te denken, om gezonde grenzen te stellen. Dat zij gebruik maken van hun talenten, eigen intuïtie en hun diepste innerlijke kennis. Dat zij kans krijgen om zichzelf te zijn, hun ambities waar te maken en hun leven op te bouwen rond de drie universele basisregels bewustzijn, eerlijkheid en verantwoordelijkheid. Kinderen die in hun liefdevolle kracht staan, begrijpen dat eerlijk handelen en verantwoordelijkheid nemen heel gewoon is en zullen in de toekomst zorgen voor die veilige omgeving, voor zichzelf en voor anderen, m.n. de zwakkeren. Zij kunnen zich op diep liefdevol niveau verbinden met het goddelijke in zichzelf en al wat is. Zij kunnen in Harmonie leven. De vrede en vreugde die zij uitstralen heeft effect op de hele wereld.

Ik voel me één met hen, sinds ik het proces tot de oorsprong doorlopen heb.

Het jaar 2012 is een bijzonder jaar, een keerpunt volgens de Maya's, het volk waarmee ik me nauw verbonden voel. Het Christusbewustzijn, de Boeddha in mij is ontwaakt. Mijn boek "De Verbinding met God" is een Universeel Geschenk.. het voedt ons, geeft ons de kans om na te denken over ons gedrag, te leren over de logica en intelligentie van het leven, hoe we onszelf en het leven van anderen kunnen verbeteren, hoe we kunnen leven in Harmonie.  Zonder de wijsheid van de Maya's, Jezus Christus en Maria Magdalena, Boeddha, de profeten, "De Verbinding met het Goddelijke in Jezelf", is het leven, het onderwijs, de opvoeding en de zorg niet compleet.. met het toepassen van deze wijsheid, kunnen we de overgang naar Harmonie versnellen.

Onze wens is dat 'dat boodschappen' die kinderen geven, gehoord worden. Dat ouders, leerkrachten en zorgverleners door ons verhaal, onze kennis en ervaring, geïnspireerd raken om hun krachten te bundelen rondom kinderen in hun eigen omgeving op een manier waarin je jezelf kan vinden. Waar een veilige omgeving, en verbinding vanuit het hart ontstaat, nemen faalangst, verdriet,  frustratie, pesten,  geweld, ziekte en psychische problemen af en vreugde en plezier en een duurzame wereld en wereldvrede toe.

Wij willen verwonderen, inspireren, en enthousiasmeren en niet belerend zijn. Zoek je eigen puzzelstukjes...