Campagne Onze Kinderen zijn de Toekomst

Gemeenschappelijke belang

In onze multiculturele samenleving is opvoeden een samenspel van vele factoren. Kinderen begeleiden naar volwassenheid is de meest uitdagende taak op aarde. Samen kunnen we werken aan een veilige leefomgeving. Een kind ontwikkelt zijn persoonlijkheid in eerste instantie door voorbeelden uit zijn omgeving. Hoe bewuster en plezieriger zijn omgeving in het leven staat, des te meer ruimte en uitdaging een kind krijgt om zijn unieke kracht volop tot zijn recht te laten komen.

Wij ZIJN de kinderen, wij ZIJN de wereld

Een groot aantal kinderen (dus ook volwassenen) van deze tijd hebben moeite met maatschappelijke systemen. Het zijn vaak hoogsensitieve kinderen. Zij brengen bij hun geboorte al een bepaalde "eigen" wijsheid mee en willen gewoon zichzelf zijn. Als zij zichzelf niet mogen zijn omdat ze perse in het systeem of in een hokje gestopt worden, passen zij zich aan, komen in opstand, of trekken zich terug. Ze komen hierdoor steeds verder van zich af te staan en voelen zich niet begrepen. Momenteel lopen vele ouders , leerkrachten en zorgverleners op hun tenen omdat ze de stroom van de maatschappij proberen bij te houden. Er zijn relatief veel kinderen met gedragsproblemen. Ouders en leerkrachten weten er niet altijd raad mee. Laten wij ons een spiegel voorhouden en de vraag stellen: waar komen al deze frustraties vandaan?

Ruimte creëren

We hebben in onze samenleving niet of nauwelijks geleerd hoe we met ons lichaam, geest en verstand in evenwicht kunnen komen. Ons werd eerder geleerd blind en klakkeloos over te nemen. We werden beloond als we gehoorzaam en gewillig waren en gestraft als we ongehoorzaam waren. Het tegenovergestelde gebeurt in onze gevoelens, dit veroorzaakt verwarring. Het gaat tegen onze natuur in. Op deze wijze zijn wij van generatie tot generatie steeds verder van onze oorspronkelijke blauwdruk verwijderd geraakt.

"Kinderen met een Boodschap", zij houden ons een spiegel voor. Zij hebben veel liefde en kracht in zich om ons te laten zien dat de tijd rijp is om te veranderen. Zij maken ons ervan bewust dat zij een gezonde structuur aangeboden willen krijgen. Zij maken ons bewust van de positieve energie en de kracht die er vanuit gaat.
Zij vragen ons om meer ruimte. Daarvoor zullen we in de leer moeten gaan.
Niet de ruimte om maar te doen en laten zonder met iemand rekening te houden. Maar RUIMTE om jezelf te mogen zijn, om te groeien zodat je die RUIMTE ook aan een ander kan geven.

De Verbinding

Als van bovenaf wordt opgelegd, ontstaat chaos uit frustratie en woede. Vanuit innerlijk leven en handelen ontstaat respect voor elkaar, ontstaat Harmonie.
Een luisterend oor doet wonderen, kijken naar de mogelijkheden in het moment
in plaats van de onmogelijkheden maakt al een wereld van verschil.
Delen en vermenigvuldigen heeft een diepere betekenis dan wij op school geleerd hebben, iedere positieve verandering in de mens geeft het leven meer glans en is een stapje vooruit naar een betere samenleving.

Bundeling van positieve krachten

Wat wij (Jeannette, Wies, Carla en Frans en ik) ervaren hebben rondom de samenwerking met het schrijven van de boeken "Een bundeling van Positieve kracht rondom het kind" en "De Verbinding met God" is meer energie, een gezonder en gelukkiger leven, onafhankelijkheid en tegelijkertijd een sterke verbondenheid. Er komt steeds meer liefde, wijsheid en kennis op ons pad, we voelen ons uitgedaagd om nieuwe ervaringen aan te gaan. We geven elkaar de ruimte om onze talenten onbeperkt in te zetten, geen jaloezie of afgunst, geven en ontvangen op een zuivere manier, genieten van elkaars ontwikkeling, niet meer en niet minder. Er is een diep respect ontstaan voor de verschillen tussen man en vrouw en ook voor culturele verschillen. We kunnen elkaar beter in de waarde laten. Ook een diep vertrouwen in onszelf, waardoor wij ons steeds veiliger zijn gaan voelen. Een weten dat er meer is tussen hemel en aarde, Universele Liefde, die voor iedereen bereikbaar is, dit gewoon bespreekbaar maken, een openheid die absoluut taboedoorbrekend is. Er is een last van ons afgevallen.
Het voelt gewoon niet eerlijk om in een hokje gestopt te worden, of voor gek verklaard te worden.

Samen bouwen aan een wereld van Vrijheid en Respect

Als we onze stem positief laten gelden op de werkvloer, en het niet alleen aan de overheid overlaten... dan kunnen we een gezonde toekomst tegemoet gaan. Er is veel wijsheid onder de mensen. Durf er iets mee te doen.