Campagne Onze Kinderen zijn de Toekomst

Het verleden

De eerste kranten waren een vooruitgang, de omroeper in het dorp of in de stad verloor terrein. Als Nederlandse burger kon je bijna niet anders dan je baseren op de feiten die je aangereikt kreeg. Instituten, rangen en standen werden in ere gehouden, daar werd tegen opgekeken.

Tot ver in de 20e eeuw, (nog voor de komst van radio en T.V. in huis)  werd de kijk van de burger/arbeider op de wereld werd "klein" gehouden, alsmede zijn inkomen.  Ook de Verbinding met onze innerlijke wereld maken, was minder vanzelfsprekend. Er werd vaak voor je gedacht. Gehoorzaamheid stond hoog in het vaandel, dat werd beloond.  Er was weinig sprake van keuze, je moest doen wat er van je verwacht werd. De meeste burgers deden wat er van hen  verwacht werd, om er bij te horen, om iemand te kunnen zijn,  uit gewoonte, of omdat ze niet beter wisten. 

Het gevolg laat zich raden... een verhoogde kans op geestelijke en lichamelijke mishandelingen, (sexueel) misbruik en allerlei andere vreselijke mensonterende (waaronder ook medische) experimenten (zoals  Jodenvervolging door Hitler).  De meeste mensen die in opstand kwamen, werden gestraft, klein gemaakt, bespot, voor gek verklaard, geïsoleerd, gevangen genomen, gefolterd, om hun wil te breken, hun gevoelens uit te schakelen. Of ze werden in het bijzijn van anderen gedood, geëxecuteerd, op de brandstapel of aan de strop gehangen. Allemaal als voorbeeld, als waarschuwing, om angst te creëren ..dit gebeurt er ook met jou als jij niet doet wat wij je zeggen. Straffen gebeurde ook in het klein, thuis en op school, discipline bij brengen noemde ze dat. Natuurlijk gebeurde er ondertussen ook heel veel moois onder de mensen, heldendaden zijn van alle tijden. Echter hebben overlevingstechnieken de overhand gekregen en het gevoel onderdrukt...het verstand regeert.

Onderdrukking, manipulatie en misleiding hebben onze vorige generaties (over-) grootouders en ouders in Nederland meegemaakt. Sommigen onder ons, waaronder ikzelf, hebben in meditatie ervaringen van vorige levens in andere tijden en plaatsen, terug mogen beleven.

Er zijn nog heel veel landen waar onderdrukking en censuur aan de orde van de dag is.

De veranderingsperiode

Nu is er één groot verschil met vroeger.. De Verbinding met het mobieltje, de verbinding met Internet, zorgt dat kennis en ervaring overal ter wereld in rap tempo kan worden opgezocht, gedeeld en vermenigvuldigd. We worden wakker.. We zijn ons bewust dat Macht en geld wereldwijd een grote rol speelt in de Media. Het goede nieuws is, dat we nu ook bij informatie uitkomen, die laat zien dat het anders kan. Het geeft ons de mogelijkheid om zelf na te denken en niet alle informatie klakkeloos over te hoeven nemen. Het helpt ons mee om elkaar te steunen, liefdevolle verbindingen tot stand te brengen om de wereld in positieve zin te veranderen. Het tij keert, we komen tot besef dat wij de tijden zijn en het heft over ons eigen leven niet ongewild in handen van anderen leggen.

Er zijn nog heel veel landen waar onderdrukking en censuur aan de orde van de dag is. Nederlandse burgers zijn nu bevoorrecht vanwege vrijheid van meningsuiting, vanwege het feit dat we over materialen beschikken en gebouwen om goed onderwijs te kunnen geven. Wij, en een aantal landen met ons, hebben daardoor meer mogelijkheid om een grote rol te spelen op weg naar een vreedzame wereld.

Onze Kinderen vinden het heel gewoon om  met de mobiele telefoon, het internet en de iPad op te groeien. Menig ouder en leerkracht kijkt er met zorg naar.. er zijn kinderen die niet tegen straling kunnen, ze kunnen bij informatie waar ze nog niet rijp voor zijn, ze komen in contact met mensen die het niet goed met ze voor hebben en ze zijn nog zo jong dat ze niet kunnen overzien dat ze in een val lopen, bijvoorbeeld van pedofielen of loverboys. En menigeen vraagt zich af.. spelen ze nog wel voldoende buiten?.. krijgen ze nog wel voldoende lichaamsbeweging? Is er sprake van voldoende sociaal fysiek contact naast het virtuele? Mag de jeugd zomaar alles zeggen?

Al deze vragen nodigen ons uit om kinderen stevig in hun schoenen te leren staan, zelf nadenken, zelf keuzes maken, niet voor je te laten zorgen, maar leren voor jezelf te zorgen.. in een gezonde ontwikkeling te stimuleren.

Er komt steeds meer besef in onze multiculturele samenleving dat wat je doet met HART en Ziel in combinatie met logisch denken en de juiste kennis verzamelen de weg naar een vreedzame wereld en een gezond leefmilieu is.

Een nieuwe Tijd

Grote leiders zijn niet beïnvloedbaar door macht, geld en sensatie. Zij voelen zich verantwoordelijk om het welzijn van de mensen centraal te stellen en te handelen vanuit transparantie.

De media en de politiek laat alle kanten van de medaille zien over een onderwerp, niet alleen de wetenschappelijke of economische kanten, maar ook de complementaire kant en ervaringskanten van mensen. De berichtgevingen zijn transparant, zodat de burger een objectief beeld kan vormen over de voor en tegen argumenten en vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid een keuze maakt.

Kinderen van een nieuwe tijd zijn onafhankelijk, gebruiken hun potentieel, zijn sterk in samenwerking, en hebben begrip voor het groter geheel. Kwetsbaar met al hun tekortkomingen, zijn ze krachtig omdat ze zich niet anders voordoen. Zij leven vanuit hartsverbinding, onvoorwaardelijke liefde, eerlijk en respectvol. Bij keuzes stellen zij telkens de vraag..wat zou de liefde nu  doen?