Campagne Onze Kinderen zijn de Toekomst

Onze missie en passie voor het Onderwijs in Nederland. 

Wij willen de hoop van de Kinderen waarmaken...

Linda en ik zien het als onze taak om (groot) ouders, pabo studenten, leerkrachten en zorgverleners met onze boeken, te inspireren en verwonderen, om met onze kennis en ervaring en de boodschappen van kinderen aan te sluiten op de werkelijke behoefte van de kinderen van Nu.

Het Burgerinitiatief Christoffel Appèl:  Onderwijs kan anders, beter...

Met het Burgerinitiatief Christoffel Appèl  vormen wij sinds 2009 een krachtig groeiend netwerk van duizenden bewuste ouders, leerkrachten en zorgverleners, organisaties en instellingen, waarvan velen  werkelijk vernieuwend onderwijs en zorg bieden aan de kinderen van Nu. Heeft u nog niet getekend? Teken dan ook met uw intentie...

Samenwerken, samen sterk staan, kennis en ervaring delen én elkaar inspireren is belangrijk om beweging op gang te zetten. Centraal  staat het welzijn van elk kind,  met of zonder handicap, van zwak, gemiddeld tot en met hoogbegaafd.

Beleid en Aandacht

In samenspraak met een aantal van onze ambassadeurs en mensen uit het onderwijs en de politiek heb ik  naast het Christoffel Appèl een Beleid- en Aandachtsplan opgesteld voor het onderwijs om met de overheid in gesprek te kunnen gaan. Dit document vind je onder onze rubriek "acties", evenals de brieven naar de tweede kamer leden over de nadelige effecten van de voorgestelde wijzigingen van de Wet in het Concept Passend Onderwijs (maart 2012) en over het wijzigingsvoorstel voor artikel 23 in de Grondwet over Vrijheid van Onderwijs (juni 2012). Een belangrijke stap naar onderwijs van een Nieuwe Tijd.

Loesje: "als passend onderwijs niet past, mag ik het dan ruilen?"

Het huidige onderwijs is niet meer van deze tijd

En dat uit zich in toenemende gedragsstoornissen en psychosociale problematiek bij kinderen. Dit feit maakt kinderen, ouders en leerkrachten niet gelukkig. 
De overheid hamert tegenwoordig nog meer op vaardigheden in rekenen en taal, prestatie moet gemeten worden. De CITO toets wordt als een heilig instrument gehanteerd en de wetgeving timmert het onderwijssysteem nog verder dicht. Kinderen vallen  buiten de boot, hun potentieel wordt niet benut, met alle gevolgen van dien. Een zorgwekkend groot aantal kinderen die niet in de huidige systemen passen worden  gelabeld en met medicijnen behandeld.

Een nieuwe tijd van Educatie ( opvoeding en onderwijs) is gewenst!

Wanneer leerlingen, ouders en docenten zich sociaal en emotioneel veilig voelen op een school, kunnen zij volwaardig deelnemen aan het onderwijsproces en ouderbetrokkenheid. En optimaal blijven ontwikkelen.
Het draait om de effectieve wisselwerking met een ander, eerlijk kijken naar jezelf en je verplaatsen in een ander.

Investeren, dromen, ontdekken, ervaren, geloven en groeien...denkmiddelen en zelfredzaamheid stimuleren, uitdagen en doen, leren is leuk, samenwerking
brengt vreugde!

Kinderen

 • Het kind wil niet als een probleemgeval gezien worden
 • Het kind is uniek, met mogelijkheden en onmogelijkheden.
 • Het kind zoekt bondgenoten, mensen die in hem geloven, dat vraagt om een sociaal en emotioneel veilige omgeving.
 • Het  kind wil zijn unieke kracht  vinden en benutten, dat vraagt om ervaringsgericht, ontwikkelingsgericht, natuurlijk passend onderwijs, een aanbod van verschillende manieren van leren.
 • Het  kind wil zijn talenten graag zinnig  inzetten, zijn ambities waarmaken, dat vraagt om natuurlijk uitdagend en boeiend onderwijs... ontdekken en zelf ervaren.
 • Het  kind dat leert vanuit intrinsieke motivatie, groeit een leven lang, en leert  met plezier zijn volledige potentieel te benutten.
 • Het kind leert verstandig omgaan met technologie.
 • Het kind leert in het Nu te leven met oog op een gezonde Toekomst.

Leerkrachten

 • De Pabo student van Nu is de leraar van een gezonde  Toekomst.
 • De leerkracht staat tussen de leerstof en de leerling in. De  interactie "de leraar is  de leerling en de leerling is de leraar" mag er zijn. De eerlijkheid is  de baas. Er is er geen ruimte voor "regels en moeten" die de mens niet dienen. Grenzen worden duidelijk, en met respect voor wie wij zijn en al wat leeft, aangegeven.
 • Leerkrachten  gaan samen met het kind en de ouders  de dialoog aan vanuit gelijkwaardigheid.

Je mag zijn wie je bent. Van 'fouten' wordt geleerd, je mag kwetsbaar zijn, vanuit zachtheid en kracht.

Onderwijs van een nieuwe tijd is hartverwarmend

Het kind leert zijn IQ en EQ en SQ (Intelligentie, emotionele en spirituele Quotiënt), zijn meervoudige intelligentie,  optimaal te benutten, te verbinden vanuit zijn hart. Het kind leert kennis in wijsheid toe te passen. Elk kind krijgt de kans zijn rugzak op reis naar volwassenheid vol met nuttige bagage vullen.

Volwassen

Volwassen zijn, is niet aan leeftijd gebonden, maar krijgt een diepere betekenis: " een wereldburger met het gevoel en verstand op de juiste plek".

De rondleiding op deze website voert je langs alle facetten die het onderwijs raken.