Campagne Onze Kinderen zijn de Toekomst

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 43 niet laden

De Steve JobsScholen - elk talent wordt gekend.

maandag, 16 september 2013 20:53
De Steve JobsScholen - elk talent wordt gekend.

In het nieuwe schoolseizoen 2013/2014 zijn de eerste Steve JobScholen van start gegaan.

Dit onderwijs is gericht op het verwerven van de vaardigheden van de 21e eeuw zoals creativiteit, innovatief en kritisch denken, problemen oplossen, communicatie, samenwerking, aanpassingsvermogen, leiderschap, productiviteit en sociale en motorische vaardigheden. Leerlingen zullen daarbij gebruik maken van de meest recente hard- en software. Zo verwerven zij impliciet ook de voor het basisonderwijs gestelde basiscompetenties.
Leren in een community Juist omdat een belangrijk deel van het leren buiten het gebouw plaatsvindt, is de rol van de ouders van groot belang. School en omgeving (ouders, bedrijven, instellingen en anderen) zijn via de community met elkaar verbonden en versterken de kwaliteit van het onderwijs. Ouders zijn dus actief partner in het onderwijsproces en vervullen ook een onmisbare rol bij de organisatie, de uitvoering en de evaluatie van het onderwijs. Ervaringen worden breed gedeeld en de omgeving wordt van harte uitgenodigd bij te dragen aan het onderwijs. Onderwijs van een  nieuwe tijd.

De Steve JobsSchool realiseert twee doelen: de zogenaamde kerndoelen Primair Onderwijs en het verwerven van vaardigheden die van belang zijn in de eenentwintigste eeuw (ook wel 21st century skills genoemd). De Steve JobsSchool gaat daarbij uit van het vertrouwen in het kind. Als een kind

met iets bezig is wat hij of zij leuk vindt en graag doet, zal het kind makkelijker leren en meer kennis en vaardigheden opdoen dan wanneer dwingend vanuit gesloten opdrachten wordt gewerkt. De school biedt een rijk en breed aanbod, zowel in de virtuele als fysieke omgeving. Samen met de coach bepaalt de leerling aan welke projecten en onderzoeksvragen de leerling de volgende periode van zes weken bezig zal zijn. Deels individueel en deels met andere leerlingen. Projecten worden daarbij zodanig ingericht dat de leerling kennis vergaart en vaardigheden opdoet op meer dan één terrein. De ontwikkeling van het kind wordt bijgehouden via zijn output.

Zoals het met de meeste  vernieuwingen gaat, wordt deze nieuwe vorm  van onderwijs  door een groot aantal ouders en leerkrachten met een warm hart toegejuicht en omarmd, terwijl dit concept   tegelijkertijd door andere ouders en leerkrachten met argusogen bekeken  en fel  bekritiseerd wordt. Ook de  onderwijsinspectie stelt zich kritisch op. Wij, iniatiefnemers van De Campagne Onze Kinderen zijn de Toekomst zien er een flink aantal zeer positieve elementen in en we zijn  reuze benieuwd hoe het in de praktijk werkt. Hoe ziet het schoolmodel eruit? Wat zijn de beloftes aan het kind, waarom is de inspectie kritisch?

Lees de hele samenvatting van het schoolmodel op http://o4nt.nl/wp-content/uploads/2013/01/o4nt_Boekje_V7.pdf

De beloften aan het Kind lees ze op http://o4nt.nl/wp-content/uploads/2013/04/O4NTBelofte.pdf

Waarom stelt de onderwijsinspectie zich kritisch op? lees op http://breda.nieuws.nl/nieuws/20130821/Onderwijsinspectie-kritisch-over-Steve-Jobsscholen