Campagne Onze Kinderen zijn de Toekomst

Natuurlijke ondersteuning van hersengezondheid, in het onderwijs en daarbuiten.

Geschreven door 
vrijdag, 07 december 2018 14:12
Natuurlijke ondersteuning van hersengezondheid, in het onderwijs en daarbuiten.

Rika Verhoef , onderwijskundige en voedingsadviseur, heb ik leren kennen bij VELT-Leudal (Vereniging voor ecologisch leven en tuinieren) waar ik voorzitter van ben.  Aangezien ik dat waar zij voor staat en wat zij doet van groot belang vind, breng ik het graag onder de aandacht bij ouders en onderwijsgevenden. 
Met staat zij voor Leerlingen, studenten en onderwijsgevenden het plezier in leren en lesgeven te laten ervaren en dat te vergroten. Daarmee verbetert het leer- en prestatievermogen en dat komt de resultaten ten goede. En dat gebeurt uitsluitend met natuurlijke middelen.

Voeding moet meer zijn dan vulling en moet meer doen dan je honger stillen. Voeding moet de bouwstoffen leveren die je nodig hebt voor de ontwikkeling van je hersenen en de brandstof of energie die je nodig hebt om te leren en te onthouden wat je leert. Die voeding moet jou ondersteunen bij het leveren van goede leerprestaties. Daarvoor heb je ‘verbreiningsvoeding’ nodig,

Bij Herborika kun je  terecht voor informaite, lezingen en workshops gericht op het optimaliseren van de leerprestaties van kinderen, jongeren en volwassenen. Die informatie is van belang voor onderwijsgevenden en onderwijsorganisaties en voor ouders/verzorgers en professionele opvoeders. Ik leer onderwijsgevenden bijvoorbeeld om in de klas gebruik te maken van de mogelijkheden die aromatherapie biedt. Ouders leer ik wat verbreiningsvoeding is en hoe ze daarmee op een eenvoudige manier lekkere maaltijden kunnen klaarmaken. Zo kunnen onderwijs- en thuissituatie elkaar ondersteunen en aanvullen, in het belang van het kind, de leerling, de student.

Voeding

Voeding ondersteunt je hersenontwikkeling en je leervermogen. Ik heb het dan wel over volwaardige voeding, niet over vulling! Die volwaardige voeding noem ik ook wel ‘verbreiningsvoeding’. Jelle Jolles gebruikt in zijn boek “Ellis en het verbreinen” de term ‘verbreinen’ in de betekenis van ontwikkelen van de hersenen, ontplooien van talent en activeren van leren. Vandaar de term ‘verbreiningsvoeding’: voeding die helpt bij hersenontwikkeling en het leren stimuleert.

Voorwaarden voor leren

Om optimaal te kunnen leren en presteren, moet aan een aantal behoeften worden voldaan.  In een vrije interpretatie van de behoeftenpiramide van Maslow, kom ik tot de volgende indeling van behoeften die moeten worden vervuld om tot leren te komen.

piramide van Maslov en Rika
piramide van leerbehoeften, vrij naar Maslow

Als basis zijn een schoon binnen- en buitenklimaat van groot belang: je hersenen hebben zuurstof nodig. Verder moet je voldoende rust hebben en kunnen ontspannen en je hebt ruimte en tijd nodig voor beweging. Je moet kunnen beschikken over veilig drinkwater en over voldoende goede voeding. Uiteraard spelen de daarop volgende lagen in de piramide ook mee bij  hersenontwikkeling en leerprestaties.

Voeding

Voeding moet meer zijn dan vulling en moet meer doen dan je honger stillen. Voeding moet de bouwstoffen leveren die je nodig hebt voor de ontwikkeling van je hersenen en de brandstof of energie die je nodig hebt om te leren en te onthouden wat je leert. Die voeding moet jou ondersteunen bij het leveren van goede leerprestaties. Daarvoor heb je ‘verbreiningsvoeding’ nodig.

Leren = topsport

Voor topsporters vind je het normaal dat ze speciale voeding krijgen om hun prestaties te kunnen leveren. Zij hebben een specifiek op hun prestaties toegespitst menu waar veel snelle koolhydraten in verwerkt zitten. Ook bij denksporters op topniveau wordt de voeding goed afgestemd op de (mentale) prestaties die geleverd moeten worden. Verschillen leerprestaties in dat opzicht van topsportprestaties? Nee! Leerlingen en studenten hebben ook goede voeding nodig om te kunnen presteren. De benodigde voedingsstoffen verschillen echter wel degelijk.

Verbreiningsvoeding

Wat is goede voeding voor die leerprestaties of die hersenontwikkeling? Wat is dus verbreiningsvoeding, welke voedingsstoffen heb je dan nodig en ook hoe wordt voeding een goede basis voor je leervermogen?

Lees meer  informatie en allerlei relevante onderwerpen op  https://www.herborika.nl/
 
 
 

 

Ingrid Rouleaux-Korsen

Ingrid Rouleaux-Korsen, een moeder met een speciale opdracht in haar leven, auteur, verhalenverteller, ervaringsdeskundige in Geestelijk, Lichamelijk en Financieel Welzijn in Balans, eindredactie en initiator van "Onze kinderen zijn de Toekomst".

Website: www.onzekinderenzijndetoekomst.nl