Campagne Onze Kinderen zijn de Toekomst

29 september 2020 werkbijeenkomst "iedereen doet mee" voor een inclusieve samenleving gemeente Roermond

Aanleiding de Lokale Inclusie Agenda

Aanleiding voor de Lokale Inclusie Agenda is de bekrachtiging in Nederland van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Als vervolg op de motie ‘Inclusieve samenleving’ en motie ‘VN-verdrag gehandicapten’ d.d. 19-12-2017 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om de ‘Inclusieve samenleving’ tot één van de uitgangspunten van de Gemeente Roermond te maken.

Ingrid Rouleaux schuift die dag aan aan de thematafel onderwijs.  Een aantal van de speerpunten zijn: 

 • Incusief onderwijs voor alle kinderen
 • Een open leeromgeing geen hokjes.
 • Een enthousiaste plek waar kinderen tot zijn recht komen
 • veschillende vormen van lesgeven
 • hokjes weg, ook van leeftijden
 • persoonlijke leerlijnen
 • open voor de hele diversitieit van leerlingen
 • niet meer blijven zitten
 • talentonderwijs
  De stappen ernaartoe worden besproken, pilots samen vormgeven, samen experimenteren: scholen, kinderen, ouders, gemeente, DOEN, initiatieven delen, successen vieren, minder werkdruk bij schole
 • **** De Synergieschool werkt al aan inclusief onderwijs.

Door de nieuwe coronamaatregelen die op maandag 28 september werden aangekondigd door de regering, is deze bijeenkomst niet doorgegaan.