Campagne Onze Kinderen zijn de Toekomst

Blogs

Werken in het onderwijs is, naast ouderschap,  een van de meest uitdagende taken ter wereld. Zelf nadenkendheid en elkaar begrijpen is een groot goed als je de ontwikkeling van een leerling positief wilt stimuleren. Leren van elkaar is waar het leven om gaat. En wat regels betreft: domweg regels dienen, staat een zelfdenkend vermogen in de weg en belemmert je in je innerlijke kracht.

Onlangs las ik de blog van Frans Droog over hoe de pedagoog in hem ontwaakte. Een  inspirerend krachtig  voorbeeld van hoe het ook anders kan en laat zien dat het werkt. Tegelijkertijd maakt de ervaring met Lisa  ook duidelijk waarom een kanteling van leerplicht naar leerrecht wenselijk is.

Toen Frans Droog begon als leraar deed hij alles volgens het boekje. Tot Lisa. Vaak afwezig, letterlijk. Maar toch voldoende goede cijfers. Tot ongenoegen in de lerarenkamer, want ‘zij houdt zich niet aan de regels. Dat kán niet!’ Frans gaat steeds meer pal staan voor het meisje en de weg die zij te bewandelen heeft: ‘Als ik reageer naar mijn collega’s zie ik het gezicht van Lisa voor me. De innerlijke kracht die zij uitstraalt vertaal ik naar mijn zo zorgvuldig mogelijk gekozen woorden.’ Een blog over hoe de pedagoog in Frans ontwaakte.

Frans Droog: Ooit gaf ik Lisa les: ‘Ik snap dat er regels zijn, maar snappen de regels dat ik er ben?’  lees zijn blog

Het DNA van het hart ontrafelen…genen…mijn ervaring en een doorbraak in de wetenschap

De nieuwsbrief van 1 juni 2016 verloopt anders dan gepland, puur door het woord diegenen in de voorgaande zin “Dank aan al diegenen die het verschil maken”.. .ik laat mijn planning los en laat gewoon gebeuren…

Het overkomt me vaker, deze vorm van spontaniteit (iets wat vanzelf komt )  maakt me heel blij, mijn ziel maakt een sprongetje van vreugde…terwijl  ik het woord diegenen op papier zet, word ik  ineens bewust wordt van het taalgebruik in letterlijke zin, de diepe betekenis.
Het onbewuste maakt me bewust!  Ik koppel als vanzelf het woord los in Al die genen die het verschil maken.

The Passion, de lente , vrouwendag en democratie, wat hebben ze met elkaar te maken?

De letterlijke betekenis van democratie

De huidige omstandigheden, niet alleen in Nederland en Europa,  maar in de hele  wereld, vragen veel van ons. Vele  sensitieve mensen,  lichtwerkers, mensen met zuivere intenties en pure daadkracht hebben het moeilijk om in hun kracht te blijven staan.  

Door tastbare verbindingen als T.V. en internet die wij tegenwoordig beschikbaar hebben, en  ook door spirituele verbindingen die sterk aanwezig zijn,  wordt het voor het inmiddels multiculturele volk heel duidelijk oftewel transparant  wat polarisatie in het klein ( je eigen omgeving)  en in het groot ( in de wereld) in de energie  teweegbrengt. De democratie waaraan we vooral  na de tweede wereldoorlog zijn gaan bouwen in Europa wordt aangevallen door terroristische bewegingen.  De kwaliteit in de gezondheidszorg, in het onderwijs, in het bedrijfsleven  staat onder druk, evenals  ons geldstelsel.  

Willen we de weegschaal in balans brengen, is het van belang om de realiteit van wat er gaande is in de maatschappij onder ogen te zien en tegelijkertijd onze liefdevolle krachten zowel fysiek, psychisch als spiritueel op peil te houden. Elkaar letterlijk het licht in de ogen gunnen.

Of je nu in het onderwijs, de zorg, de financiële sector  of elders werkt, of je ouder/verzorger bent …

Buikpijn... darmklachten, een veel voorkomend verschijnsel bij kinderen en volwassenen.

Als ik op internet lees dat heel veel kinderen darmproblemen hebben en ik ontdek dat zij  regelmatig hiervoor ook geneesmiddelen met kwalijke E nummers krijgen voorgeschreven, wordt het idee geboren om om deze blog over mijn buikpijn en de voorgeschreven behandeling en mijn eigen reactie en actie hierop te schrijven.
Het wordt tijd dat de kloof tussen het reguliere en natuurlijke wordt overbrugd. Alhoewel steeds meer mensen besluiten te kiezen voor gezonde voeding en gezonde leefwijze, en gelukkig wel  door hebben  hoe de voeding- en pharmaceutische industrie in elkaar zitten, is er nog een groot percentage mensen dat nog niet bewust is en voor gemak kiest. 

Zelf heb ik, door verandering van eetgewoonten, denkgewoonten, leefgewoonten en het doorleven van gevoelens, het volledig in mijn energie te staan, al 15 jaar geen lichamelijke klachten meer. In een ver verleden was dat wel anders, er werd o.a. geconstateerd dat ik een spastische dikke darm had. . Ik kreeg destijds te horen dat er niets aan te doen is en dat ik er maar mee moest leren leven. Ik zocht zelf naar oplossingen, liet een studie los op gezonde voeding en E nummers, en liet me behandelen eerst door een klassieke homeopaat, later door een natuurgenezer die ook voor arts gestudeerd heeft. Met succes. Mijn persoonlijke weg leidde door zelfstudie en zelf ervaren, mede door de hulp vanuit het Universum tot volledige balans.

Maar nu moet ik met de billen bloot…de laatste tijd kon ik me zo nu en dan niet goed aarden, stak ik wat gemakkelijker en vaker iets in mijn mond dat ik beter niet kon eten. In mijn familie gebeurde iets dat mij persoonlijk heel erg raakte…het lukte mij niet goed om het los te laten. Ik raakte door dit alles wat uit balans.

Tijd om ons slaap en waakritme aan te passen? Waaraan en Waarom?

Onlangs las ik het artikel “Tijd om ons slaap- waak ritme aan te passen? in de Limburger waarin de volgende veronderstellingen en bevindingen over slaap- waakritme geuit worden . Dat artikel bewoog me tot het schrijven van deze blog.

Artikel Limburger: De schoolbel twee uurtjes later laten luiden, kan volgens onderzoeker Paul Kelley de schoolcijfers met 10 procent verbeteren.

We leven in een maatschappij waar we slaap te kort komen. Volgens het onderzoek van slaapdeskundige Paul Kelley van de Oxford Universiteit is ons slaap- waakritme totaal niet afgesteld op werkdagen van 9 tot 5. Zijn conclusie: werk en school kunnen volgens hem beter een stuk later beginnen. lees verder...

Hoogbegaafden kunnen goed leren, toch?

vrijdag, 18 december 2015 10:54 Geschreven door
Hoogbegaafden kunnen goed leren, toch?

In deze blog laat ik Dorien Kok aan het woord over leerproblemen bij hoogbegaafden.

Een hoogbegaafde leerling kun je herkennen aan de A en A+ scores of negens en tienen. Huiswerk hoeft niet voor een hoogbegaafd kind, ze onthouden alles altijd meteen. Bij hoogbegaafde kinderen lukt altijd alles, falen doen ze niet. Als er geen hoge leerresultaten niet gehaald worden is het kind niet hoogbegaafd. Toch? Deze opvattingen heersen. Helaas.

Vooroordeel
Dat hoogbegaafden goed kunnen leren is een vooroordeel. Dat ze niet hoeven te leren of geen hulp nodig hebben ook. Vooroordelen die je niet alleen op scholen hoort , maar ook bij ouders en in de maatschappij. Twijfel of de IQ test achteraf wel klopt – misschien is er wel per ongeluk hoog gescoord. Als hoogbegaafd kind ga je ook knap aan jezelf twijfelen als je bovengenoemde vooroordelen hoort. De termen hoogbegaafd en leerproblemen worden als tegenstellingen gezien. Het is echter niet vanzelfsprekend dat een hoogbegaafde leerling goed kan leren. Ook hoogbegaafde kinderen kunnen leerproblemen hebben. Deze verkeerde opvattingen zorgen voor twee risico’s: deze kinderen worden niet opgemerkt (als hoogbegaafd) en ze krijgen niet het aanbod of de hulp die ze nodig hebben. Dit ontneemt ze de kans om hun potentieel, wat hoogbegaafdheid eigenlijk inhoudt, te ontwikkelen. Lees verder onder lees meer...

Het ultieme wapen -  de tegenhanger van angst voor terroristische aanslagen

De verschrikkelijke terroristische aanslagen in Parijs en elders in de wereld, die door IS zijn opgeëist, heeft onschuldige levens gekost en velen in diepe beroering gebracht. Ons medeleven gaat uit naar allen die hierdoor getroffen zijn. In situaties als deze is het niet altijd even eenvoudig om de juiste woorden te vinden voor onze medemensen die de gevolgen moeten dragen van deze barbaarse aanslagen. 

Het maakt zoveel indruk op kinderen, horen we van ouders een leerkrachten. Hoe ga je met kinderen om als ze angstig zijn?

En dan komen een jong kind en zijn vader in beeld… zo'n ontroerend en krachtig voorbeeld! Oh, wat gaf de vader aan zijn kind mooi de ruimte om zijn gevoelens en gedachten te uitten. Oh, wat mooi hoe de vader de liefdevolle krachten benoemde die zoveel betekenis hebben voor wereldvrede. Het ultieme wapen.. lees verder bekijk het filmpje onder meer

Sinterklaasfeest van de Toekomst?

vrijdag, 27 november 2015 10:46 Geschreven door
Sinterklaasfeest van de Toekomst?

De Sint en  de Pieten van deze tijd geven een hele andere invulling aan het feest als vroeger,  kind vriendelijk,  vol humor  en geruststellend.  De boeman is er allang vanaf.  Het feit dat kinderen zich verkleden als zwarte Piet en Sinterklaas zegt genoeg.  Het is nu vooral de taak van de ouders en het onderwijs om oude gewoonten los te laten, dat kinderen niet bang gemaakt worden en dat alle kleuren meedoen. Lees verder...

Pagina 2 van 5