Campagne Onze Kinderen zijn de Toekomst

Nieuws

Ons Onderwijs 2032 – Eindadvies Platvorm toekomst gericht onderwijs

Het Platform Onderwijs2032 heeft in 2015 in opdracht van de staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker een maatschappelijke dialoog gevoerd over de inhoud van het primair en het voortgezet onderwijs. Het doel was te komen tot een visie op de kennis en de vaardigheden die leerlingen moeten opdoen met het oog op (toekomstige) ontwikkelingen in de samenleving. Leerlingen, leraren, schoolleiders, bestuurders, ouders en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en maatschappelijke en culturele instellingen gingen met elkaar en met de Platformleden in gesprek. Het Platform heeft daarnaast gebruikgemaakt van wetenschappelijke inzichten en voorbeelden uit andere landen.

In januari 2016 is het platvorm tot een eindadvies gekomen.

Een aanstekelijk filmpje...Japanse kinderen hebben fun!  Stel je eens voor dat dit op iedere school zo gebeurt...laat je inspireren!

 

Toegenomen werkdruk in onderwijs zorgelijk

donderdag, 04 februari 2016 12:49
Toegenomen werkdruk in onderwijs zorgelijk

Een op de vijf leraren krijgt een Burnout. Programma’s als Monitor ( 10 januari 2016) en Zembla ( 27 januari 2016) besteden aandacht aan de toegenomen werkdruk en een tekort aan leraren in het basis en voortgezet onderwijs en de gevolgen ervan. Het beroep vakdocent wordt steeds onaantrekkelijker. Heel veel leraren zijn overbelast, in overleven in de waan van de dag. Er is een verontrustend leraren tekort, dat is pure armoede. De kwaliteit in het middelbaar onderwijs daalt en dat heeft gevolgen voor leerlingen die verder studeren…aldus de universiteiten.

Wat positief stemt is dat er leerkrachten en scholen zijn die zich kwetsbaar op durven stellen en de feiten onder ogen zien. Zij maken programma’s als deze mogelijk, terwijl de meeste scholen niet bereid zijn om er over te praten, uit angst voor imagoschade.

Wat negatief stemt is dat de kwaliteit van scholen in het algemeen afneemt evenals dat bij scholen die vooruitstrevend zijn en grote positieve veranderingen hebben doorgemaakt de euforie heeft plaatsgemaakt voor grote zorgen. Lees verder en bekijk de uitzending terug...

10 bruikbare tips over, hoe om te gaan met autisme

Ingezonden door Ron George, autisme ervaringsdeskundige…

10 dingen die je zou moeten weten over kinderen met autisme, bruikbare tips waarin hij zichzelf bij veel dingen herkent als kind en soms nog ervaart.
Ron heeft een lichte vorm van autisme.  Bekijk het filmpje onder meer

‘Passend onderwijs is niet van de grond gekomen’ concludeert Kinderombudsman

Passend onderwijs is niet van de grond gekomen, concludeert kinderombudsman Marc Dullaert een jaar na de invoering van de wet daarvoor. Duizenden kinderen zitten nog steeds thuis.
In zijn rapport luidt de centrale onderzoeksvraag ... 
 

filmpje “Extreamly Profound 8 Year Old!”

donderdag, 12 november 2015 21:54
filmpje “Extreamly Profound 8 Year Old!”

Toppunt van diepzinnigheid van een jongetje van 8 jaar - over universele krachten

Bekijk het filmpje onder Lees Meer.

Pagina 4 van 14