Campagne Onze Kinderen zijn de Toekomst

Ingrid Rouleaux-Korsen

Ingrid Rouleaux-Korsen

Ingrid Rouleaux-Korsen, een moeder met een speciale opdracht in haar leven, auteur, verhalenverteller, ervaringsdeskundige in Geestelijk, Lichamelijk en Financieel Welzijn in Balans, eindredactie en initiator van "Onze kinderen zijn de Toekomst".

Aanleiding de Lokale Inclusie Agenda

Aanleiding voor de Lokale Inclusie Agenda is de bekrachtiging in Nederland van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Als vervolg op de motie ‘Inclusieve samenleving’ en motie ‘VN-verdrag gehandicapten’ d.d. 19-12-2017 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om de ‘Inclusieve samenleving’ tot één van de uitgangspunten van de Gemeente Roermond te maken.

Ingrid Rouleaux schuift die dag aan aan de thematafel onderwijs.  Een aantal van de speerpunten zijn: 

 • Incusief onderwijs voor alle kinderen
 • Een open leeromgeing geen hokjes.
 • Een enthousiaste plek waar kinderen tot zijn recht komen
 • veschillende vormen van lesgeven
 • hokjes weg, ook van leeftijden
 • persoonlijke leerlijnen
 • open voor de hele diversitieit van leerlingen
 • niet meer blijven zitten
 • talentonderwijs
  De stappen ernaartoe worden besproken, pilots samen vormgeven, samen experimenteren: scholen, kinderen, ouders, gemeente, DOEN, initiatieven delen, successen vieren, minder werkdruk bij schole
 • **** De Synergieschool werkt al aan inclusief onderwijs.

Door de nieuwe coronamaatregelen die op maandag 28 september werden aangekondigd door de regering, is deze bijeenkomst niet doorgegaan. 

 

We ontvingen op 14 maart 2019 een brief van ANP bv - Permission Machine bvba  dat we in een nieuwsbrief van 15 maart 2015 een foto gebruikt hebben  waarvoor we geen toestemming hadden. Daarin wordt  ons een schikkingsvoorstel gedaan van maar liefst € 480,00.
Op  Google gezocht of het om oplichting ging, dat bleek niet het geval.  Wel  kwam ik nogal wat kritiek tegen over  de manier van geld verdienen.  ANP, waarvan John  de Mol  eigenaar is,  schuwt deze praktijken niet. We hadden deze foto niet moeten gebruiken en dat daar sancties opstaan, is begrijpelijk.  Maar wat eigenlijk maximaal € 10.00 kost, is ineens 48 keer duurder!

We hebben de foto  inmiddels verwijderd,  en  onderstaande  brief naar ANP bv - Permission Machine bvba  gestuurd.

Samen met jou zetten we ons al weer 10 jaar in voor het centraal stellen van het welzijn van kinderen, opvoeding zorg en onderwijs vanuit het hart, Geestelijk en Financieel Welzijn in Balans.

Mijn zoon Dirk vroeg zich af, gezien al het werk,  wat we al zo ermee bereikt hebben. Ik waardeer zijn belangstelling en begrijp zijn vraag. 

Er zijn niet zoveel volwassenen die durven te zeggen dat hun hart gebroken is.
Dit dappere meisje wel.  Hoe maak je vrienden? Wat doe je als iemand een gebroken hart heeft?
Deze 4-jarigen hebben de perfecte oplossing!

De Synergieschool uit Roermond combineert speciaal en regulier basisonderwijs. De school gaat uit van het talent van het kind en kijkt welke lessen samen en welke apart worden gegeven. Dat heeft veel consequenties voor de organisatie van het onderwijs. In vijf jaar tijd is een cultuuromslag gemaakt, samen met de leraren. Doordat zij nu samen het onderwijs verzorgen, hebben zij een echte professionele leergemeenschap ontwikkeld.  Dit is hoe wij, "onzekinderenzijndetoekomst", onderwijs bedoelen!

StiBCO organiseert op zaterdag 6 april 2019 voor de 25e keer een symposium voor ouders en professionals werkzaam in het onderwijs, de zorg en/of de arbeids- en sociale zekerheidssector.

 SAMEN DE MAATSCHAPPIJ VORMGEVEN 

Het is niet de vraag of je het alleen kan, het antwoord moet zijn: ‘Samen kunnen we het

Logo STIBCO 30jaar 2000px

Ingrid Rouleaux is voorzitter van Velt-Leudal ( VELT - Vereniging voor ecologisch leven en tuinieren) en is die dag aanwezig namens VELT-Leudal ( waaronder ook Venlo valt).

Er groeit iets in de Bieb …

Langzaam worden de dagen weer langer. Verlang jij ook al naar zoemende insecten, geurende bloemen of misschien wel je eigen moestuin? De Green Bieb Markt is er voor jou!

vrijdag, 07 december 2018 15:27

Aard jezelf, het is je geboorterecht.

Aard jezelf! Het is je geboorterecht.

Nobelprijs materiaal? Niet elke dag zien we een gezondheidsdoorbraak dat het verschil kan maken voor iedereen. Het goede nieuws? Nu eenvoudig toepasbaar, zonder doktersvoorschrift!

Ik heb dit artikel / filmpje heel bewust onder actie gezet....want iedereen kan dit en het werkt!

Documentaire over de druk van onze prestatiemaatschappij.

Kunnen we eigenlijk nog wel gelukkig zijn in een wereld vol met stress?  Jildou van Dijk maakte vanuit haar eigen ervaring een documentaire “ DE PRESTATIEMAATSCHAPPIJ “  Mooi, kwetsbaar en krachtig!

Rika Verhoef , onderwijskundige en voedingsadviseur, heb ik leren kennen bij VELT-Leudal (Vereniging voor ecologisch leven en tuinieren) waar ik voorzitter van ben.  Aangezien ik dat waar zij voor staat en wat zij doet van groot belang vind, breng ik het graag onder de aandacht bij ouders en onderwijsgevenden. 
Met staat zij voor Leerlingen, studenten en onderwijsgevenden het plezier in leren en lesgeven te laten ervaren en dat te vergroten. Daarmee verbetert het leer- en prestatievermogen en dat komt de resultaten ten goede. En dat gebeurt uitsluitend met natuurlijke middelen.

Voeding moet meer zijn dan vulling en moet meer doen dan je honger stillen. Voeding moet de bouwstoffen leveren die je nodig hebt voor de ontwikkeling van je hersenen en de brandstof of energie die je nodig hebt om te leren en te onthouden wat je leert. Die voeding moet jou ondersteunen bij het leveren van goede leerprestaties. Daarvoor heb je ‘verbreiningsvoeding’ nodig,

Pagina 1 van 9