Campagne Onze Kinderen zijn de Toekomst

Bestuurlijke bijeenkomst passend onderwijs/jeugdhulp 16 december 2015 Roermond

“Waarom moeilijk doen als het ook samen kan”

Ingrid Rouleaux is uitgenodigd actief mee te doen aan de gesprekken en zal hiervan verslag doen in de nieuwsbrieven.  

Programma bestuurlijke regionale bijeenkomst passend onderwijs/ jeugdhulp - Woensdag 16 december 2015  16.00-20.00 uur Citaverde College Roermond

* Naderhand heb ik een verslag gemaakt, dit kan je lezen op http://onzekinderenzijndetoekomst.nl/acties/item/343-verslag-bestuurlijke-bijeenkomst-passend-onderwijs-jeugdhulp-waarom-moeilijk-doen-als-het-ook-samen-kan-op-16-december-2015-in-roermond

 

        

Programma
16.00 Inloop met koffie en thee
16.30

Opening

De   betrokken ambassadeurs uit het ambassadeursnetwerk jeugdhulp en passend   onderwijs heten ons welkom. Gespreksleider is Irene Voskamp, deelnemer aan de   werkagenda verbinding jeugdhulp en passend onderwijs vanuit OCW, VWS, VNG,   PO-Raad en VO-raad.

16.45

Perspectief op de verbinding   tussen jeugdhulp en passend onderwijs

Bestuurlijk   gesprek in lagerhuissetting, gevoed door concrete casussen van ouders en innovatieve   voorbeelden en initiatieven uit de regio. Erik Dannenberg, projectleider   V(S)O tijdens de transities, sluit het gesprek af met een reflectie op de   huidige ontwikkelingen en transformatie.

18.00 Pauze met licht buffet
18.45

Vergroten van impact

In het tweede gedeelte van de avond voeren we het gesprek over de prioriteiten op ieders   ontwikkelagenda. Thema’s zijn preventie, signalering en   toegang; integraal arrangeren voor (dreigende) uitvallers en thuiszitters; en   de overgangen bij een doorgaande lijn in ontwikkeling en ondersteuning. Waar   staan we nu en wat kunnen we elkaar meegeven om de impact van onze inzet te   vergroten?

19.45 Afsluiting
20.00 Einde