Campagne Onze Kinderen zijn de Toekomst

StiBCO jubileumsymposium 7april 2018 - SAMEN BOEK JE RESULTAAT

StiBCO jubileumsymposium 7april 2018 - SAMEN BOEK JE RESULTAAT

De Stichting StiBCO organiseert op zaterdag 7april 2018 haar 30-jarige jubileumsymposium voor ouders en professionals werkzaam in het onderwijs, de zorg en de arbeids- en/of de sociale zekerheidssector.

 
SAMEN BOEK JE RESULTAAT
 Jouw hulp of ondersteuning bepaalt het resultaat van het kind/ de jongere


Wat is het thema van het symposium? Hoe ziet het symposium eruit? Voor wie is het symposium bedoeld?


Wat is het thema van het symposium? 

Wij, opvoeders en ondersteuners, zijn heel betekenisvol en belangrijk voor de prestaties voor de kinderen en jongeren die onder onze verantwoordelijkheid vallen. We moeten ons bewust zijn van de soort ondersteuning en hulp die wij aan hen geven, zeker omdat we op basis van dit gegeven mede hun succes bepalen. Tijdens ons symposium willen wij de deelnemers verrijken met zowel kennis als vaardigheden om op een efficiëntere en effectievere wijze ondersteuning te bieden. Het wetenschappelijke uitgangspunt dat metacognitie een meer betrouwbare voorspeller van levenssucces is dan het IQ gegeven, zal centraal staan tijdens ons symposium.

Hoe ziet het symposium eruit?
Het symposium start met een plenaire lezing, vervolgens neemt u deel aan twee workshops. Meer informatie over deze workshops vindt u in deze brochure.

Voor wie is het symposium bedoeld?
Het symposium is bedoeld voor iedereen die in de privé- of professionele sfeer een ander begeleidt bij zijn ontwikkelings- en leerproces en hierbij de kwaliteiten en mogelijkheden van dit individu centraal stelt. U kunt denken aan: opvoeders, (pleeg)ouders/verzorgers, leerkrachten & docenten binnen het reguliere en speciaal onderwijs, medewerkers van samenwerkingsverbanden onderwijs, begeleiders en leermeesters in de sociale werkvoorzieningen, logopedisten, fysiotherapeuten, verpleegkundigen, psychologen, (school)maatschappelijk werkers, jeugdhulpmedewerkers, orthopedagogen, onderwijsinspecteurs, jobcoaches, begeleiders van mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap, CJG-, JGT- en sociaal teammedewerkers en andere betrokken mensen.   Meer weten over het programma, de workshops en aanmelden kan op https://www.stibco.nl/index.php/symposium#content

 

Logo STIBCO 30jaar 2000px