Campagne Onze Kinderen zijn de Toekomst

Ingrid Rouleaux-Korsen

Ingrid Rouleaux-Korsen

Ingrid Rouleaux-Korsen, een moeder met een speciale opdracht in haar leven, auteur, verhalenverteller, ervaringsdeskundige in Geestelijk, Lichamelijk en Financieel Welzijn in Balans, eindredactie en initiator van "Onze kinderen zijn de Toekomst".

De letterlijke betekenis van democratie

De huidige omstandigheden, niet alleen in Nederland en Europa,  maar in de hele  wereld, vragen veel van ons. Vele  sensitieve mensen,  lichtwerkers, mensen met zuivere intenties en pure daadkracht hebben het moeilijk om in hun kracht te blijven staan.  

Door tastbare verbindingen als T.V. en internet die wij tegenwoordig beschikbaar hebben, en  ook door spirituele verbindingen die sterk aanwezig zijn,  wordt het voor het inmiddels multiculturele volk heel duidelijk oftewel transparant  wat polarisatie in het klein ( je eigen omgeving)  en in het groot ( in de wereld) in de energie  teweegbrengt. De democratie waaraan we vooral  na de tweede wereldoorlog zijn gaan bouwen in Europa wordt aangevallen door terroristische bewegingen.  De kwaliteit in de gezondheidszorg, in het onderwijs, in het bedrijfsleven  staat onder druk, evenals  ons geldstelsel.  

Willen we de weegschaal in balans brengen, is het van belang om de realiteit van wat er gaande is in de maatschappij onder ogen te zien en tegelijkertijd onze liefdevolle krachten zowel fysiek, psychisch als spiritueel op peil te houden. Elkaar letterlijk het licht in de ogen gunnen.

Of je nu in het onderwijs, de zorg, de financiële sector  of elders werkt, of je ouder/verzorger bent …

Een aanstekelijk filmpje...Japanse kinderen hebben fun!  Stel je eens voor dat dit op iedere school zo gebeurt...laat je inspireren!

 

Dit verslag is geschreven vanuit mijn waarneming en notities die ik tijdens de bijeenkomst heb gemaakt . Ik tracht niet oordelend te zijn, wel opmerkzaam.

Er waren diverse afgevaardigden vanuit het onderwijs, vanuit gemeenten, OCW, VWS, VNG, PO-raad. Er waren 2 ouders aanwezig en ondergetekende namens de Campagne Onze Kinderen zijn de Toekomst. . Er werd door de gespreksleider benoemd dat er nauwelijks afgevaardigden vanuit de jeugdzorg aanwezig waren.

Twee concrete casussen van de aanwezige ouders ...

Wie op 4 februari j.l. naar het journaal heeft gekeken, heeft gezien hoe Kinderombudsman Marc Dullaert zich opstelt over zijn gedwongen vertrek. Naar onze  mening heel integer en vooral opkomend voor de belangen van onze kinderen Nederland  en die in heel Europa.

Wie vervolgens diezelfde dag naar nieuwsuur heeft gekeken, naar het vragenvuur van Twan Huys richting de Nationale ombudsman van Zutphen, zal vast niet overtuigd zijn dat zijn keuze de juiste is om Marc Dullaert van zijn functie te ontheffen. Alhoewel het een verloren zaak lijkt, zie onderstaande links naar diverse  artikelen, doe ik toch de oproep de petitie te tekenen, al is het maar als steunbetuiging.

De initiatiefneemster van de petitie, Marieke Lenting, heeft samen met andere betrokkenen de Vaste commissie Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer verzocht de petitie in ontvangst te nemen. Volgens de aanbieders heeft de tweede Kamer het wettelijke recht de aanstelling van de kinderombudsman te verlengen. (zie art.9:3 hieronder) Het aanbieden van de petitie is een poging de Tweede kamer er toe te bewegen Marc Dullaert wegens uitstekende prestaties een tweede termijn te geven. De vaste kamercommissie behandelt het verzoek in haar vergadering van 11 februari....

 

Onze ambassadeur Evelien Schipper Middeljans, NDT -INPP therapeut herhaalt wegens succes de cursus “Eerst bewegen, dan leren” in Paterswolde op 19 maart 2016.
REFLEX INTEGRATIE THERAPIE
De NDT -INPP therapeuten werken volgens de methode van het INPP Instituut (Chester, UK). Deze therapie is in eerste plaats gericht op kinderen van 7 jaar en ouder met leerstoornissen en/of gedragsproblemen. Deze therapie wordt inmiddels wereldwijd toegepast.
Moeilijkheden met schrijven, lezen, leren, stilzitten en concentratie hebben een aantoonbare origine in het lichaam. Primitieve reflexen zijn het bewijs van een onrijp centraal zenuwstelsel, met andere woorden de motoriek is nog niet rijp genoeg voor complexe leertaken. Een leerstoornis of leerprobleem kan dan mogelijk optreden.
De Reflex Integratie Therapie bestaat uit eenvoudige oefeningen die dagelijks uitgevoerd worden. Primitieve reflexen worden zo geïntegreerd en opgeslagen. Leerproblemen kunnen zo worden opgelost. Nieuwe motorische patronen krijgen nu de tijd om zich te ontwikkelen. Het kind worstelde met zijn leerproblemen en komt eindelijk tot rust en heeft weer de energie terug om te leren. Een leerstoornis of leerprobleem hoeft niet voor een leven lang te zijn…

StiBCO organiseert op zaterdag 9 april 2016 het symposium " De cognitieve functies als Koninklijke weg van ontwikkeling en leren"  Mediëren van cognitieve functies doet intelligentie groeien, aldus onze ambassadeur Emiel van Doorn.

Emiel is  de ontwikkelaar van de omgekeerde piramide t.b.v. efficiënt gebruik van de cognitieve functies, de bouwstenen van het denken. Hierover heeft  Ludo Peters, meer dan 30 jaar werkzaam in verschillende functies in het onderwijs, momenteel adjunct locatie directeur BC Broekhin, gefascineerd door het mediërend leren van StiBCO, een mooi stuk geschreven in mijn boek "Een Bundeling van Positieve kracht rondom het Kind"

donderdag, 04 februari 2016 12:49

Toegenomen werkdruk in onderwijs zorgelijk

Een op de vijf leraren krijgt een Burnout. Programma’s als Monitor ( 10 januari 2016) en Zembla ( 27 januari 2016) besteden aandacht aan de toegenomen werkdruk en een tekort aan leraren in het basis en voortgezet onderwijs en de gevolgen ervan. Het beroep vakdocent wordt steeds onaantrekkelijker. Heel veel leraren zijn overbelast, in overleven in de waan van de dag. Er is een verontrustend leraren tekort, dat is pure armoede. De kwaliteit in het middelbaar onderwijs daalt en dat heeft gevolgen voor leerlingen die verder studeren…aldus de universiteiten.

Wat positief stemt is dat er leerkrachten en scholen zijn die zich kwetsbaar op durven stellen en de feiten onder ogen zien. Zij maken programma’s als deze mogelijk, terwijl de meeste scholen niet bereid zijn om er over te praten, uit angst voor imagoschade.

Wat negatief stemt is dat de kwaliteit van scholen in het algemeen afneemt evenals dat bij scholen die vooruitstrevend zijn en grote positieve veranderingen hebben doorgemaakt de euforie heeft plaatsgemaakt voor grote zorgen. Lees verder en bekijk de uitzending terug...

Als ik op internet lees dat heel veel kinderen darmproblemen hebben en ik ontdek dat zij  regelmatig hiervoor ook geneesmiddelen met kwalijke E nummers krijgen voorgeschreven, wordt het idee geboren om om deze blog over mijn buikpijn en de voorgeschreven behandeling en mijn eigen reactie en actie hierop te schrijven.
Het wordt tijd dat de kloof tussen het reguliere en natuurlijke wordt overbrugd. Alhoewel steeds meer mensen besluiten te kiezen voor gezonde voeding en gezonde leefwijze, en gelukkig wel  door hebben  hoe de voeding- en pharmaceutische industrie in elkaar zitten, is er nog een groot percentage mensen dat nog niet bewust is en voor gemak kiest. 

Zelf heb ik, door verandering van eetgewoonten, denkgewoonten, leefgewoonten en het doorleven van gevoelens, het volledig in mijn energie te staan, al 15 jaar geen lichamelijke klachten meer. In een ver verleden was dat wel anders, er werd o.a. geconstateerd dat ik een spastische dikke darm had. . Ik kreeg destijds te horen dat er niets aan te doen is en dat ik er maar mee moest leren leven. Ik zocht zelf naar oplossingen, liet een studie los op gezonde voeding en E nummers, en liet me behandelen eerst door een klassieke homeopaat, later door een natuurgenezer die ook voor arts gestudeerd heeft. Met succes. Mijn persoonlijke weg leidde door zelfstudie en zelf ervaren, mede door de hulp vanuit het Universum tot volledige balans.

Maar nu moet ik met de billen bloot…de laatste tijd kon ik me zo nu en dan niet goed aarden, stak ik wat gemakkelijker en vaker iets in mijn mond dat ik beter niet kon eten. In mijn familie gebeurde iets dat mij persoonlijk heel erg raakte…het lukte mij niet goed om het los te laten. Ik raakte door dit alles wat uit balans.

Onlangs las ik het artikel “Tijd om ons slaap- waak ritme aan te passen? in de Limburger waarin de volgende veronderstellingen en bevindingen over slaap- waakritme geuit worden . Dat artikel bewoog me tot het schrijven van deze blog.

Artikel Limburger: De schoolbel twee uurtjes later laten luiden, kan volgens onderzoeker Paul Kelley de schoolcijfers met 10 procent verbeteren.

We leven in een maatschappij waar we slaap te kort komen. Volgens het onderzoek van slaapdeskundige Paul Kelley van de Oxford Universiteit is ons slaap- waakritme totaal niet afgesteld op werkdagen van 9 tot 5. Zijn conclusie: werk en school kunnen volgens hem beter een stuk later beginnen. lees verder...

vrijdag, 18 december 2015 12:07

Petitie verminder electrosmog

Een van onze deelnemers, zelf ervaring met de nadelige lichamelijke gevolgen die electrosmog met zich mee kunnen brengen, bracht ons “de petitie verminder electrosmog”onder de aandacht.

Samen met veel wetenschappers, betrokken organisaties en ondertekenaars van de Petitie Verminder Electrosmog maken we ons zorgen over de almaar enorm toenemende electrosmog en de onvrijwillige overbelasting hiervan in onze leefomgeving …  welke tot allerlei gezondheidsklachten leidt.

Er zijn substantiële bewijzen dat elektromagnetische straling leidt tot... Lees verder voor onderbouwing, tips en teken de petitie

Pagina 6 van 9