Campagne Onze Kinderen zijn de Toekomst

Kinderrechtentour: echte aandacht boven aan verlanglijstje van kinderen

dinsdag, 13 december 2016 11:41
Kinderrechtentour: echte aandacht boven aan verlanglijstje van kinderen

Kinderen en jongeren willen échte aandacht van de mensen om hen heen. Van ouders, familie en vrienden, maar ook van professionals. Kinderen benoemen dat professionals vaak een gebrek hebben aan tijd of interesse, een te grote focus op wat er in het dossier staat of kinderen en jongeren niet op hun niveau aanspreken.

Dit concludeert Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer op basis van de resultaten van de Kinderrechtentour, die zij vandaag presenteert. Zie het PDF onderaan dit artikel.

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer startte in september een Kinderrechtentour door Nederland. Ze sprak met honderden kinderen en jongeren over wat zij belangrijk vinden. Ook vroeg zij hen met welke onderwerpen zij vinden dat de Kinderombudsman aan de slag moet. De tour trok onder andere langs scholen, jeugdzorginstellingen, een ziekenhuis, belangenorganisaties en jongerenraden. Ook vulden meer dan 2000 kinderen een vragenlijst in.

Schoolstress

Veel kinderen en jongeren willen dat de Kinderombudsman de situatie op school aanpakt. Ze ervaren een te hoge werkdruk, ook willen ze meer hulp bij schoolzaken en een breder vakkenaanbod.  De Kinderombudsman geeft gehoor aan deze wens van kinderen en jongeren en zet dit onderwerp hoog op haar agenda. Ze wil nader onderzoeken waar het probleem van de hoge werkdruk nu precies zit en dit agenderen bij politici, beleidsmakers en professionals in het onderwijs.

Ook gaat de Kinderombudsman aan de slag met de wens van kinderen en jongeren om beter geïnformeerd te worden over hun situatie. Een voorbeeld hiervan zijn de kinderen met een ouder in de gevangenis. Zij gaven tijdens de gesprekken aan slecht geïnformeerd te worden over de detentie van hun ouder. De Kinderombudsman zal voor deze groep -  maar ook voor andere groepen kinderen die dit ervaren –onderzoeken wat hieraan kan worden verbeterd. Uiteraard zullen we hier kinderen bij betrekken.

Caribisch Nederland

De Kinderombudsman heeft in het kader van de Kinderrechtentour ook Bonaire, Saba en Sint Eustatius bezocht. Ook hier heeft ze veel kinderen, jongeren en professionals gesproken.  De rechten van kinderen  op Caribisch Nederland zijn een stuk minder goed beschermd. De Kinderombudsman gaat in 2017 nader onderzoeken hoe de rechten van deze kinderen kan worden verbeterd .

Uit de vragenlijst blijkt dat de meeste kinderen opgroeien in een fijne omgeving en dat ze zich prettig voelen. Ze geven hun leven gemiddeld een 7,4. Dat geldt niet voor alle kinderen in Nederland. Tien procent van de kinderen geeft een onvoldoende.  Kinderen met problemen thuis (5,9) kinderen van ouders die ruzie met elkaar maken omdat ze gaan scheiden of gescheiden zijn (6,3) en kinderen die met jeugdhulp te maken krijgen (5,9)  geven hun leven een lager rapportcijfer. Ook kinderen die hebben aangegeven dat er thuis weinig geld is geven hun leven een lager rapportcijfer dan de meeste kinderen  (6,6).

Kinderrechtenmonitor

De Kinderombudsman presenteert vandaag ook de vijfde Kinderrechtenmonitor. Opnieuw is in kaart gebracht welke veranderingen er zijn in wetgeving en  beleid en in hoeverre voorzieningen voor kinderen voldoen aan de eisen uit het Kinderrechtenverdrag. De Kinderombudsman blikt terug op de afgelopen vijf jaar en benoemt tien zorgpunten. Deze zorgpunten gaan onder andere over het de toegang tot de jeugdhulp en onderwijs, de aanpak van armoede en het onvoldoende horen van kinderen.

zie PDF resultaten kindertour  hieronder en YouTube filmpje

PDF: http://onzekinderenzijndetoekomst.nl/bestanden/Kinderrechtentour2016.pdf

Bron: https://www.dekinderombudsman.nl/92/ouders-professionals/publicaties/kinderrechtentour-echte-aandacht-boven-aan-verlanglijstje-van-kinderen/?id=685


Media