Campagne Onze Kinderen zijn de Toekomst

De vlinder

Op 1 januari 2006 om 9.00 uur zag Frans een vlinder op de muur.. en zegt dit is héél bijzonder voor de tijd van het jaar. Ik kijk verwonderd op: "weet je dat een vlinder voor transformatie staat"?

Ik denk terug aan 9 september 2005 als ik tijdens een rondetafel bijeenkomst aan Wies en Carla "De les van de Vlinder" laat lezen.  Twee dagen later, begrijp ik nu pas, kwam ik voor de Christos te staan. (zie blz. 36 De Verbinding met God). En de bijzondere ontmoeting met de spirit van René Steegmans in de gedaante van een vlinder op 13 oktober 2005.

Kostbaar

Tijdens de ontmoetingen aan onze keukentafel in Roermond deelden vier moeders, Wies, Carla, Jeannette en ik kennis en ervaring. Daar beleefden wij zelf hoe sterk de bundeling van positieve kracht werkt als je een veilige en betrouwbare omgeving samenwerkt en openheid creëert waarin je gewoon jezelf kunt zijn. Respect voor elkaar, voor de verschillen, rekening houden met gevoelens. De bundeling van positieve krachten  was een creatief proces dat me keer op keer verwonderde. Wij hadden er plezier in om elkaar "beter" te maken. Wij beseffen hoe kostbaar, krachtig en liefdevol de situatie is die wij voor elkaar gecreëerd hebben. Wat een ontwikkeling!

Wens en visie

Toen ik mijn droom achterna ging, kon ik niet vermoeden waar Frans en ik Nu staan, ik was helemaal niet op zoek naar God, maar naar iets wat ik miste. Ik wilde eenvoudige manieren aan ouders en leerkrachten aanbieden om  het beste in jezelf en  in kinderen naar boven te halen. Ik hield mijn visie "Geestelijk, lichamelijk en financieel Welzijn"vast en ging op zoek naar praktisch werken vanuit het hart met verstand met kinderen. Door mijn sterke voornemen om me met mijn kennis en ervaring in te zetten voor kinderen, ouders, leerkrachten en hulpverleners en mijn optimistische kijk vast te houden, af te gaan op mijn intuïtie, ging ik begrijpen en leerde ik vertrouwen dat alles onderweg van wens naar realisatie gebeurt met een doel.

Synergie

De synergetische gebeurtenissen, de toevalligheden, waren onvoorstelbaar. Sommigen ervan kregen achteraf pas een plekje.. Toen ik mijn eerste zinnen in 2005 op papier schreef voor het boek "Een Bundeling van positieve kracht rondom het kind" kwam het lied A Whole New Word door en dat was "toevallig" op goede vrijdag. Toen het boek bij de drukker lag en ik me afstemde wanneer het uit moest komen.. ging ik zingen.. lang zal ze leven (ik wist meteen dat ik het op 23-02-2006 de verjaardag van mijn overleden zusje wilde uitbrengen) tot mijn verbazing zong ik er nog een lied achteraan Nu zijt wellekome, Jesu lieve Heer. De datum is opgeteld 15 = 1+5=6, het hartsgetal dat staat voor evenwicht en vrede.

Wonderen bestaan

Wij zijn in 1976 getrouwd op vrijdag de 13e. Op 13 mei 2006 hielden Frans en ik een feest ter ere van ons 30-jarig huwelijksfeest en het feit dat we samen 100 waren. Onze gasten schilderden samen een Mandala. Later ontdek ik dat deze Mandala tot in detail onze reis naar de oorsprong beschrijft, zelfs het visioen dat ik kreeg in 2004 staat erin. Het bewijs dat wonderen bestaan, was al klaar voordat ik mijn innerlijke reis ging maken en voordat ik wist dat ik de opdracht van God zou krijgen om de reis naar de oorsprong te beschrijven.

In dat jaar werd in Nederland precies op onze trouwdag op 13-02-2006 de zandcirkel Christusbewustzijn gemaakt door Richard van Rijswijk, in opdracht van Thot!

De Azurit-Malachit steen / de boodschap van mijn Indianengids

Eind 2006 nadat ik mijn laatste informatie ontvangen had om mijn boek De Verbinding met God te kunnen schrijven en zelf ervaren had hoe het werkt om het mannelijke en vrouwelijke in balans te brengen en hoe je vanuit je hart kunt communiceren...gebeurde weer iets opmerkelijks.
Ik had zo'n drang om een steen te moeten kopen, dat ik Frans vroeg of hij voordat we naar een verjaardag gingen, even voor mij zou willen stoppen bij een winkel waar we al vaker een steen hadden gekocht. Ik zocht en keek...ja die moest het zijn. Hij koste een flink vermogen, maar goed, ik voelde dat ik dit gewoon moest doen. De verkoper vertelde dat het een Azurit-Malachit steen is. Hij nam de moeite om een uitleg over deze steen te kopiëren. Ik stapte snel in de auto en eenmaal onderweg haalde ik de steen uit de zak. Ik voelde maar één ding...DEZE ENERGIE ZIT DIEP IN MIJ.
Tegelijkertijd dat ik dit voelde, dacht ik aan mijn Gids de Indiaan Muriël.
Pas thuis las ik de uitleg van de steen: "Terwijl de blauwe Azurit en groene Malachit op meerdere plaatsen wereldwijd gevonden worden, wordt de Azurit-Malachit alleen gevonden in een zeer klein gebied in Arizona USA."
Volgens de overlevering van de geschiedenis van de Indianen is de Azurit-Malachit de beschermsteen van onze aarde en de hoeder van de natuur, alle dieren en alle mensen. Het groene in de steen staat voor het leven op het land, en het blauwe voor alle levende wezens in het water. De indianen geloven dat het water door deze sterke magische kracht steeds weer op de aarde terugregent.
De indianen geloven ook van daag de dag nog dat alleen de Azurit-Malacht de Goddelijke Verbinding tussen hemel en aarde kan bewerkstelligen.
Ik googlede "Arizona"en kwam direct bij de Four Corners uit. Het is het enige punt in de Verenigde Staten van Amerika waar, midden in de woestijn, vier staten samenkomen: Colorado, Utah, New Mexico en Arizona.
Het gebied dat nu de staat Arizona vormt, werd eerst bevolkt door indianenvolkeren als de Hopi en de Navajo. De eerste Spaanse ontdekkingsreizigers trokken het gebied rond 1540 binnen. Aan het eind van de 17e eeuw werden er een reeks missieposten opgericht met als doel de inheemse bevolking te bekeren tot het christendom.
Ook kwam ik vrij snel op een site waar het ging om de kracht van de indianenvrouwen...later kon ik dit helemaal niet meer terugvinden. Ik besef dat de vrouwelijke kant van het leven het zwaar te verduren heeft gehad en dat moeder aarde ons roept om het evenwicht te herstellen tussen het mannelijke en vrouwelijke.
Ik begreep dat ik in een vorig leven zijn indianenkind was. Ik heb gezien hoe hij (mijn indianenvader) vermoord werd. De kinderen, ik dus ook, werden weggerukt van hun ouders en belandden op de witte (Christelijke) kostscholen. Hier kwam ook mijn angst voor verlatenheid vandaan.

Het plaatsje Sedona in Arizona lees ik (later) in diverse boeken, heeft een enorme spirituele kracht.
Ik wordt bevestigt in wat mijn indianengids me heeft laten weten door mij sturing te geven deze steen te kopen. Hij liet me eerder al zien dat onze voorouders ( die van Frans en mij) genezen zijn. En mijn gevoel zegt, nog veel meer dan dat...het proces heeft bijgedragen aan de versterking van het Liefdesnet op aarde.
Ik leg met regelmaat de steen op tafel als ik gesprekken voer aan de rondetafel. Diverse mensen, die mijn verhaal rondom de Azurit-Malachit steen niet kennen, zeggen...dit is een hele bijzondere steen.

De dag waarop tijd geen rol speelt

In 2007 heb ik alle informatie die ik ontving om "de Verbinding met God" te mogen schrijven uitgewerkt. De relatie tussen het getal 13, Jezus Christus en Maria Magdalena en de piramiden in Egypte, en het creëren van  vrede in de wereld. Op 25 juli 2007 kwamen alle vrouwen die als een rode draad door ons verhaal lopen bij ons bij elkaar. De vraag was of ik het van hun zo mochten uitgeven en het antwoord was JA. Het bleek, dat viel ook pas naderhand op zijn plekje, op de dag te zijn die buiten de tijd valt.. een dag waarop tijd geen rol speelt. Op 25 juli is tijd gelijk aan de kunst van het leven. We laten de beperkingen van tijd los en geven ons over aan creatie en harmonie. We genieten van samenzijn met al wat leeft, we genieten van ieders kunst en kunnen. Een jaar in de 13 Manen Kalender bestaat uit 13 Manen van 28 dagen. Dat is een jaar van 364 dagen. De ontbrekende dag is de Dag Buiten De Tijd en deze dag valt elk jaar op 25 juli. Het is een dag waar de verbinding wordt gelegd: waarop het oude wordt losgelaten en de intentie voor het volgende jaar wordt gezet. Het is een dag van bewustzijn. Deze dag is een dag voor vrede en cultuur en wordt wereldwijd gevierd. Vele duizenden verenigen zich via de krachten van liefde en telepathie, om de menselijke cultuur te laten opbloeien in harmonie met de aarde.

Bevestiging in Egyote

Eind 2007/begin 2008 zijn Frans en ik naar Egypte geweest...en ook daar gebeurde iets bijzonders bij de piramiden. Wat het Universum mij liet ervaren om de werking van ons lichaam en geest te beschrijven in "De Verbinding met God", het middelpunt van Hartsverbinding, voelde Frans eerst en toen ik ook het daar ter plekke.. de aarde bewoog hetzelfde. We keken om ons heen en kregen de indruk dat niemand er zich van bewust was. Wat een bevestiging van moederaarde! Ik heb het tot drie keer toe gevoeld!

Toen we op de boot op de Nijl zaten, werden er spelletjes gedaan en konden we lootjes kopen.  Ineens zegt Frans.. de volgende prijs ga jij winnen. Ik keek hem verbaasd aan, want dit soort spelletjes boeit hem voor geen meter. Ik won een zilveren kettinkje met het Ankh teken. Voor mij was het een bevestiging van wat Frans en ik hebben ervaren.  Wij gingen met de sleutel "van het eeuwige geluk"  naar huis!

De twijfel slaat toe, wil ik De Verbinding met God nog wel uitbrengen?

Net terug uit Egypte, moest Frans voor zijn werk  naar Engeland. Zijn vliegreis terug werd gecanceld en er zat niets anders op dan half Engeland door te reizen om via een andere luchthaven terug te komen. Hij vloog daardoor met Air Berlin naar huis. Onderweg las hij een artikel in het tijdschrift van Air Berlin over Nefertiti, over het  beeld van haar dat in het Museum in Berlijn staat. Frans bracht het artikel voor mij mee.. hier moet je eens lezen. Nefertiti was koningin van de 18e Dynastie van Egypte en heerste aan de zijde van Achnaton, de farao die over Egypte regeerde aan het begin van het Nieuwe Rijk.  Zij betekent.. de mooie vrouw is gekomen. Dat in haar linkeroog een briljantje zit.. een raadsel dat nog niet is opgelost. Ik zeg Frans dat ik weet wat het betekent.. en Frans regeert nogal heftig. dat ga je toch zeker niet in je boek schrijven, dan valt de hele wereld over je.. niemand weet het en Ingrid Rouleaux zal het wel eventjes vertellen! Ik schrik van zijn reactie.. en ik vraag me af of ik het boek "De Verbinding met God" nog wel wil uitbrengen.

De boodschap van Jezus

Een paar dagen later ga ik met Wies naar een tweedaagse cursus Quantum Touch. We nemen koffie mee voor onderweg. En we besluiten, aan de rand van het dorp waar we moeten zijn, te stoppen. We hebben nog tijd zat om op ons gemakje koffie te drinken en nog verder bij te kletsen. Ik voel me heel sterk omringd met energie.

Als ik de auto weer wil starten, komt er geen beweging in.. en allebei onze mobiele telefoons weigeren hun dienst.  Er zit niets anders op dan onze tassen op te pakken en de weg die we te gaan hebben, te voet afleggen. Het is grappig, we maken ons er helemaal niet druk over, ook al zijn we nu aan de late kant,  we hebben plezier om in de stevige wind te lopen.  Er zijn nog vier stoelen vrij en een vrouw wenkt me, kom hier naast mij  zitten. Ze kijkt gepikeerd als we op de andere twee stoelen plaatsnemen. Ik laat los, meteen neemt de cursus me in beslag.. vooral mijzelf blijven, denk ik. Na de inleiding, worden we gevraagd naar een andere ruimte te gaan. Ik zie daar een man lopen en ik hoor mijzelf zeggen: "bij hem moet ik zijn".

Even later krijgen we de opdracht om een partner te zoeken en met elkaar te oefenen. Ik vraag de man of hij dit met mij wil doen. Hij heet Henry. Henry en ik komen er al snel achter dat we allebei goed in onze energie staan. Er valt niets te Quantum Touchen, daardoor hebben we tijd om met elkaar te praten. Henry vertelt dat hij contact kan maken met engelen en met Jezus Christus. Terwijl hij dit zegt, zie ik hem naar boven kijken met een speciale glans in zijn ogen.. hij zegt ik zie Jezus staan.. hij huilt om het verdriet in de wereld. Jezus zegt dat ik de antwoorden bij de piramiden kan vinden en in een museum in Duitsland. Ik begrijp de boodschap meteen...ik ben helemaal ontroerd.  En zeg: "Henry,  je hoeft niet naar de piramiden.. je hoeft ook niet naar Berlijn (daar staat het beeld van Nefertiti), want ik heb de antwoorden al gekregen om het boek "De Verbinding met God" te schrijven. Ik begrijp dat Jezus mij wil zeggen, het klopt wat je zegt.. het is goed wat je doet, het verdriet in de wereld kan worden weggenomen als we kinderen in de basis liefdevol begeleiden in hun ontwikkeling.

De boodschap van Jezus sterkt me, en ik besluit ter plekke dat ik het boek "De Verbinding met God" ga uitbrengen. Als ik terugloop naar mijn stoel, komt Wies ook net aan.. ze zegt, moet jij de garage niet bellen dat je met autopech staat? Ik kijk haar aan, nee dat hoeft niet, straks doet de auto het weer. Waarop Wies reageert:  "mijn mobieltje doet het gewoon weer". Ze vertelt dat ze de ademhalingsoefeningen niet zo prettig heeft ervaren en dat er een man naast haar zat, die haar zo geweldig gesteund heeft. Ik kijk naast haar...en zie daar Henry zitten. Ik begrijp onmiddellijk waarom mijn drang zo groot was om op die andere stoelen te gaan zitten. Henry is zo behulpzaam om ons aan het einde van de dag naar de auto te brengen. En inderdaad de auto start gewoon. Ik begreep dat de energie om ons heen zo sterk was, waardoor dit kon gebeuren.

De lichtbol

Als we bij ons thuis komen, zit Frans genietend op de bank naar televisie te kijken. Wies gaat ook zitten en knoopt een gesprek met Frans aan. Mijn aandacht wordt naar het raam getrokken.. ik zie een grote lichtflits, een lichtbol, rechtstreeks van de kathedraal via ons raam op mij afkomen. Het onweert niet, ik denk... wie is die Christoffel eigenlijk die daar op de toren staat?

Christoffel is de beschermer van het kind en de reiziger, hij droeg Jezus over het water.. lees ik twee dagen later op internet. Dat wij nu net naar deze plek geleid zijn om ons huis te bouwen. We wonen recht tegenover de gouden Christoffel op de toren. Ja dat is mijn intentie, geen onnodig verdriet meer in de wereld, dat kunnen we bereiken door onvoorwaardelijk in het Kind te geloven, door kinderen van nu positief in hun ontwikkeling te begeleiden op hun reis naar volwassenheid. Door deze lichtbol is het Christoffel Appèl later ontstaan.

De Messias

In die week bel ik Christien, zij wil mijn boek redigeren. Vol vertrouwen spreek ik uit dat ik mijn boek ga uitbrengen. Ik wil een deadline. "De Verbinding met God" komt uit op 9 mei 2008, een mooi cadeautje op mijn verjaardag, roep ik ineens spontaan tegen haar. Terwijl ik de telefoon neerleg, denk ik in een flits aan Jeannette en de boodschappen van René voor haar en aan het feit dat Jeannette de styling  verzorgd.  Dit boek is ook een cadeau voor Jeannette en zij is 12 mei jarig. Eens kijken of ik voor de boekpresentatie een datum ertussenin kan prikken.

De boekpresentatie "De Verbinding met God" heeft in besloten kring plaatsgevonden. Het bleek wel een hele speciale datum.: 11 mei 2008 ... "elf is de gek zelf, zei God", het was moederdag én Pinksteren. Ik krijg een enorme drang om de datum op te tellen.. Toeval bestaat niet.. als ik de som van de datum optel kom ik uit op 8, de Messias.. Jezus bracht ons de blijde boodschap. Moederdag.. mijn oergevoel (Maria Magdalena) is in ere hersteld.

De heilige geometrie is de sleutel naar Harmonie in ons leven. Jezus en Maria Magdalena zijn ons voorgegaan. Christus is de ontwaakte mens met het universeel bewustzijn, het verbonden zijn vanuit het Hart met de onvoorwaardelijke Liefde. Maar ook Mohammed en Boeddha en vele andere profeten hebben deze verlichte staat bereikt. Door het aangaan van "De Verbinding met God" is het me helder geworden dat dezelfde tekenen bij de Kelten terug te vinden zijn en bij de Maya's en de Egyptenaren. Het is geen geheim meer voor mij  wat de verbinding met Jezus en Maria Magdalena en de piramiden is.

Wat er gebeurde rondom de Wereldvredesvlam in Venlo

Venlo is de stad waar de vonk tussen Frans en mij oversloeg.  De Wereldvredesvlam in Venlo is in 2005 opgericht nadat René Steegmans door zinloos geweld om het leven kwam en is inmiddels door de Rudolf Steinerschool, de school waar René en zijn zus zo graag naartoe gingen, geadopteerd. De kinderen van deze school hebben in september 2008 in de Vredesweek nieuwe werkjes in de vitrines rondom de Wereldvredesvlam gelegd. Zij waren niet op de hoogte van de bundeling van positieve kracht die tussen Jeannette, de moeder van René, Carla, Wies en mij speelde.. en wisten ook niets van de gebeurtenissen met Frans en Ingrid af. De synchroniciteit blijft verwonderen.. mijn adem staat bijna stil als ik langs de routing van werkjes in de vitrines loop. De werkjes vanaf en tot aan de vitrine van René Steegmans beelden, exact in de juiste volgorde van de reis naar de Bron, de basis van ons bestaan die Frans en ik hebben gemaakt, uit.. beginnende bij de krans met de vlinders, de witte duif, de symbolen, de regenboog.. eindigend met een Mandala en Jezus Christus en de Piramiden.

Vrijdag de 13e en het getal 33

In 2009, op onze trouwdag 13 februari is de officiële opening van deze website met de campagne "Onze kinderen zijn de toekomst". Ik kreeg daags daarvoor  pas door dat het op  vrijdag de 13e is ... precies op de dag dat we 33 jaar getrouwd zijn! De getallen 13 en  33 heeft alles te maken met Jezus en Maria Magdalena en  de piramiden, de taal van het licht, de heilige geometrie, met de volbrenging van het  meesterschap, met onze persoonlijke reis naar Harmonie.

Het Christoffel Appèl en de ceremonie van Jezus Christus

Op die dag, 33 jaar getrouwd, vrijdag 13-02-2009 heb ik het Christoffel Appèl geschreven. Aan Carla van Aarsen vroeg ik of ze het wilde lezen en of ze nog op- of aanmerkingen had. Meestal worden geschreven stukken van mij  nog bijgeschaafd na wat kritische noten, maar dit keer zei Carla, het is helemaal goed zo. Twee nachten later, werd ik meegenomen in mijn dromen... Ik zag niet wie het was die achter mij liep, maar het voelde zo goed dat ik me liet leiden...over het gras aan de waterkant naar het water (ik herkende deze plek aan de  Maas tegenover  de Christoffelkathedraal)  en daar lag een boot. Ik stapte erop en ging de kajuit in....de boot van  zuiver hout en daar stond een gewone man in een wit gewaad, heel sereen. Zijn  sereniteit raakte me ...ik voelde en  wist meteen dat het Jezus Christus was (de symbolen de witte kleding, het pure..uit zuiver hout gesneden en ook de gewone man begreep ik  direct....want ik had op onze kerstkaarten geschreven: ..niets bijzonders, gewoon een wereld, waar mensen ja tegen elkaar zeggen, waar mensen onvoorwaardelijk in elkaar geloven, gewoon een wereld waar mensen vaardig zijn in aandacht, bedreven in tederheid en sterk in liefde..gewoner kan het niet..die andere wereld is een afwijking.

Jezus sprak niet. Jezus stond links van mij... ik keek van links naar rechts.  Tegenover hem stond... Carla! Ik stomverbaasd.. Jezus liep zwijgend naar haar toe, het voelde zo puur, hij boog plechtig voorover naar Carla en plakte heel liefdevol zilveren tape over haar mond. Carla nam het heel plechtig in ontvangst...het was een hele mooie ceremonie. En toen werd ik wakker... ik dacht meteen "het was Christoffel die mij leidde", maar waarom kreeg Carla zilveren tape op haar mond geplakt? en waarom zweeg Jezus? Mijn antwoord kwam onmiddellijk.  Carla had mij gezegd dat het Christoffel Appèl goed was . En Jezus bevestigde dat hij dat ook vond.. spreken is zilver.. zwijgen is goud.

Een nieuw begin

Rond de Pasen 2009 is het Christoffel Appèl gelanceerd, met steun van diverse bekende mensen en instellingen, waaronder Chantal Janszen en de twee Burgemeesters van Venlo en Roermond, die van te voren al getekend hebben.

Pasen viel op 12 en 13 april. Op 12 april werden we gebeld door de buren achter ons en de buren opzij van ons...heb je gezien...er is een ooievaar geland. Dat hebben we hier nog nooit meegemaakt! De ooievaar zat opzij van ons huis op een afgezaagde boomtop van de buren. Op 13 april is de ooievaar weer vertrokken... Een mooi symbool van geboorte en wedergeboorte, zoals God in mijn oor fluisterde.. een andere manier van denken, is een nieuw begin.

Engel Michaël

In de zomer van 2009 zijn Frans en ik met de caravan op vakantie geweest in Bretagne. Voordat we vertrokken, kreeg ik van diverse kanten te horen dat we beslist naar Le Mont Saint  Michel moesten gaan. Ik had er nog nooit van gehoord. We zijn er geweest,  een hele bijzondere plek, waar het verschil van eb en vloed het grootst is in de wereld.. In de kapel zag ik zag het beeld van Michaël met de weegschaal.. en liet mijn gedachten gaan over alles wat ik heb mogen ervaren om in balans te komen, de bescherming die ik van aartsengel Michaël ontving, om in vrijheid  te kunnen leven. Ik voel me gezegend dat ik in Nederland geboren ben, in een land met  vrijheid van meningsuiting. Vanuit hier kunnen we veel betekenen voor delen in de wereld waar ernstige onderdrukking plaatsvindt. Hier hebben we meer kansen in mogelijkheden om kinderen positief in hun ontwikkeling te stimuleren, als wij onze kinderen leren vanuit het hart te verbinden, heeft dit effect  op de hele wereld.

Bij thuiskomst opende ik de mail, vraag me niet meer van wie ik het kreeg, het waren boodschappen van Aartsengel Michaël ontvangen door iemand in Frankrijk, vertaald door iemand in Nederland. Het bevestigde wat voelde en dacht op Le Saint Mont Michaël. Nederland (ook Engeland en Frankrijk) is een gebied dat sterk beschermd wordt om  de wereld te helen. Je ziet dit ook terugkomen in graancirkels.

De Oproep van de Daila Lama en het visioen "DE Spin, de Adelaar, het Christoffel Appèl en de Zon"

In die periode, kreeg ik midden in de nacht een visioen.. ik kreeg eerst een grote dikke SPIN in beeld.. en begreep onmiddellijk.. een net weven van liefdevolle verbindingen, het beeld verdween en toen kwam de ADELAAR.. hij vloog krachtig en vrij over Nederland, heel mijn gevoel vertelde mij, er is bescherming, jullie hebben de vrijheid in Nederland om dit voor elkaar te krijgen, verhoog je energie...door te ZIJN wie je bent.. ga.. blijf in die Bron kracht staan, maak je samen sterk, en toen kwam tot mijn grote verbazing de DALAI LAMA heel helder in beeld.. ik lachte naar hem.. ik weet wie u bent. Hij zei dat er PANIEK was.. en ik begreep niet zo goed waarom. Daarna kwam het Christoffel Appèl in beeld, ook dat verdween langzaam, en toen kwam er een helder schijnende ZON..

Met een bijzonder goed gevoel over alles waar ik mee bezig ben, stond ik op. Het Christoffel Appèl, samen verbinden om Kinderen (het kind in jezelf)  te laten ZIJN.. laat het licht in je schijnen en steek anderen er mee aan.. ik dacht aan Engel Michaël en de balans in de wereld...en het feit dat ik me een Boeddha voel

Alleen de vraag bleef knagen.... wat bedoelde de Dalai Lama met Paniek?

Tijdens mijn ontbijt en sloeg de krant open.. er staat een artikel in over de Dalai Lama. De Monniken van de Dalai Lama staan zo onder druk dat ze zelfs overwegen om geweld te gebruiken. Met zelfverbrandingen vragen ze om de aandacht van de wereld. Later volgden meerdere berichten.. Tibetanen stikken door de Chinese wurggreep. Het wordt ze onmogelijk gemaakt hun religie in vrijheid te belijden – zelfs voor het downloaden van een foto van de Dalai Lama kan een Tibetaan in de gevangenis belanden. En het wordt steeds erger: militaire colonnes blokkeren de grootste kloosters. Sinds de eerste zelfverbranding van de monniken zijn velen overgebracht naar heropvoedingskampen, waar ze les krijgen in communisme en pas weg mogen als ze de Dalai Lama afzweren als geestelijk leider.

Nu begreep ik de oproep van de Dalai Lama, door zijn krachtige gedachten en mijn krachtige intentie, heeft Engel Michaël deze verbinding kunnen leggen tussen ons. Ik beloofde de Dalai Lama mijn best te blijven doen voor opvoeding en onderwijs vanuit het Hart en te blijven verbinden om het net van Liefde rond de wereld te versterken.

Kinderen met een Boodschap

Kinderen krijgen veel, maar krijgen ze ook wat ze nodig hebben? Is de vraag die centraal staat in het Christoffel Appèl. De eigentijdse antwoorden van kinderen zelf - hoe zij denken over opvoeding, onderwijs en zorg,  wat zij missen en wat zij nodig hebben - komen automatisch op mijn pad.

Linda van Hulsen, waar ik vanaf het moment dat ik mijn eerste boek uitbracht, contact mee heb, belt me vlak nadat het Christoffel Appèl in Nederland geïntroduceerd is. Zij werkt vanuit haar praktijk "Anders Gezien" op zielsniveau voornamelijk met hoogsensitieve kinderen. Ingrid, er zijn 21 gedichten uit mijn pen gerold.. boodschappen van kinderzielen.. wil je ze eens lezen. Linda en ik voelden allebei dat het zo moest zijn om het boek "Kinderen met een Boodschap" onder de vlag van de Campagne "Onze kinderen zijn de Toekomst" uit te brengen. De vader van Linda heeft de tekeningen gemaakt, ook de tekening op de kaft, zonder te weten wat de symbolen betekenen (lees in "Kinderen met een Boodschap").

Lieve heersers

De boekpresentatie van Kinderen met een boodschap  vond plaats rondom de Wereldvredesvlam in Venlo op 25 oktober 2009, in het bijzijn van onze Beschermheer Burgemeester Hubert Bruls, en o.a. Jeannette Steegmans. De datum is niet bewust gekozen. Het bleek de dag waarop precies 7 jaren daarvoor 10.000 mensen meeliepen in de stille tocht in Venlo n.a.v. de door zinloos geweld gekomen René Steegmans. Het was echt zo mooi, hoe het lied A Whole New World gezongen werd en hoe de gedichten werden voorgelezen door Linda van Hulsen en Jeannette Steegmans. De kinderen zagen het als eerste.. er streken overal lieveheersbeestjes neer, op het monument en op de mensen. Er reed zelfs één lieveheersbeestje met Frans en mij in de auto mee naar huis en de dag erna hoorde we van Jeannette dat er bij haar thuis één op het schilderij zat dat "De Kern" voor stelt (zie afbeelding in het boek "De Verbinding met God").

Opvoeding, Onderwijs en Hulp verlenen vanuit het Hart

Op 30 mei 2010 heb ik in samenwerking met Karin van der Lee, adj. directeur een Congres "Opvoeding, Onderwijs en Hulp verlenen vanuit het Hart" georganiseerd in de theaterzaal van haar school, het Diamantcollege in Den Haag. Terwijl ik mijn lezing gaf, werd mijn aandacht constant getrokken naar een vrouw, die alsmaar met een gulle lach naar mij keek. Na mijn lezing gaf haar buurvrouw een aanvullend commentaar "over de kracht van de piramiden" terwijl ik dit niet benoemd had. Ik voelde dat dit een speciale betekenis had, maar had op dat moment geen tijd om hier uitgebreid met de desbetreffende persoon op in te gaan. Op het moment dat ik even vrij was, keek ik om me heen om haar te zoeken, maar ze was weg. Bij navraag wist niemand mij te vertellen wie zij  was. De volgende morgen zocht een vrouw contact met mij om mij te vertellen  dat ze mijn lezing zo mooi gevonden had. Er stond een telefoonnummer bij en ik voelde dat ik haar, Carola van W. , moest bellen. Ik vroeg haar of zij toevallig wist wie die vrouw was die over de piramiden begon. Ja zegt ze dat weet ik, daar zat ik naast.. en ik dacht, dit is bijna niet te geloven hoe sterk zij mijn aandacht trekt.. Carola had als enige een visitekaartje van "de mystery guest" gekregen.

Haar naam is Margaretha Rietveld en ik neem contact met haar op. Terwijl we allebei aan de voorzichtige kant zijn in wie we vertrouwen, hebben we direct een rotsvast vertrouwen in elkaar. Margaretha heeft zich gefocust op energetische communicatie, over coderingen, en waarnemingen via de zintuigen, zij is maar liefst 13 keer naar de piramiden gereisd. En is op dat moment bezig met haar tweede boek "het denken". Zij stuurt mij in vertrouwen haar concept op en van dat moment hebben we regelmatig contact met elkaar. Haar boek komt in 2011 uit. Ik geef aan dat ik lesmateriaal wil maken voor het onderwijs vanuit de informatie die ik gekregen heb, of zij aanvullend met me samen wil werken. Ja dat wilde ze graag... de tijd scheen nog niet rijp. Als ik met het werk van haar man Gerard in aanraking kom, weet ik dat ik hem er ook bij moet betrekken. Margaretha en haar man Gerard zijn alvast met de voorbereidingen bezig, het commitment tussen ons is bezegeld.

25 juli 2012 Nieuwe energie

Eind 2011, begin 2012 werd het meer dan duidelijk dat we uit ons jasje groeiden en meer hulp nodig hadden, met name op gebied van websitebeheer en praktische ondersteuning. Tot nu toe hebben Frans en ik alle kosten die gemaakt zijn uit eigen zak betaald en hebben wij en alle fundamentleggers onbaatzuchtig veel tijd in de Campagne gestoken. We zaten dringend om hulp verlegen op vrijwillige basis en sponsoren. Ik heb een flinke periode moeten roeien met de riemen die we hadden, ik wilde niet opgeven en zette mijn schouders onder werk dat eigenlijk niet zo mijn ding is (websiteverbeteringen/mediabeheer via internet e.d.)  en mij afleidde van mijn verdere doelen.. toen kwam Laura.

Laura Akyüz-Nieuwenhuis heeft deze nieuwe website gemaakt, gebaseerd op het ontwerp van Rik Verbeek van Frogdesign, ze heeft  ervoor gezorgd dat het levendiger en doelmatiger is geworden. Deze vernieuwde website is op 25 juli 2012 (de dag van de levenskunst – waarop tijd geen rol speelt) online gegaan.

Dat wij contact met elkaar kregen, kwam door het simpele feit dat Laura twee boeken van ons besteld had en ik haar per ongelijk een verkeerd boek (De Verbinding met God)  toestuurde. Dat ik het zelf ingepakt en verstuurd heb, was op zich al opmerkelijk, want meestal worden de bestellingen via de drukker verstuurd. Laura gaf aan dat het zo moest zijn, dat dit voor haar op een juist moment in haar leven kwam, dat mijn boek haar inspireert.  Enkele dagen later stuurde Laura een mailtje: ik wil me ook inzetten voor een gezonde toekomst van kinderen, maar ik voel dat ik het niet alleen moet doen. Ik wil je graag helpen met de website, de nieuwsbrief, sponsoring e.d..  Op eerste Pinksterdag 27 mei 2012 hebben wij elkaar  persoonlijk ontmoet, het klikte meteen tussen ons. Er was vanaf het eerste moment zoveel vertrouwen in elkaar, dat ik er ontroerd van was. Laura is handig in het maken van websites en planmatig aansturen en meedenken.  Dit is de steun waar ik al een jaar op zat te wachten.. we vinden het beiden plezierig om met elkaar samen te werken, we vullen elkaar aan.. een nieuwe energie waarop we verder kunnen bouwen aan onze doelstellingen.

De volgende stap

In augustus 2012 starten Margaretha en Gerard Rietveld en ik met het maken van lesmateriaal voor onderwijs gebaseerd op Universele verbindingen, (met mijn boek De Verbinding met God als leidraad).

Het spirituele aspect, de kernkwaliteiten van het leven, moet in de praktijk toepasbaar zijn en lezen, taal en rekenen, muziek, lichaamsbeweging, etc met elkaar verbinden. De manier waarop ik les kreeg om de Verbinding met God te kunnen begrijpen, heeft me zo geraakt.. leren is leuk en logisch op die manier!

Ik heb me derhalve ook in verbinding gesteld met Luc de Vries, een van de organisatoren die de Steve Jobsscholen in Nederland wil introduceren. Dat heb ik verder laten rusten..wordt nog vervolgd.

Wij hebben geld nodig om dit te realiseren. Wij hopen dat er mensen  en bedrijven zijn die in ons geloven en ons financieel willen steunen.

Wij staan open voor leerkrachten die bereid zijn ons hiermee te helpen.
In 2013 is weer een flinke stap gezet...en nu, april 2014 weer een stap...
het basisleermodel vordert...

Open deuren

Al met al hebben we bergen  werk verzet in de hoop dat m.n. het onderwijs (waar kinderen , ouders en zorgverleners bij elkaar komen) deuren voor onze kennis en ervaring. Educatie vanuit het hart opent deuren naar geluk.

Volg de vuurvlinder op zijn weg naar wereldvrede