Campagne Onze Kinderen zijn de Toekomst

Burgermeester van Venlo Hubert BrulsHubert Bruls, burgermeester van Venlo, bij de boekpresentatie van "Kinderen met een Boodschap".Overbekend en nog steeds 100 % waar: "wie de jeugd heeft, heeft de toekomst". De oproep, vastgelegd in het landelijke burgerinitiatief Christoffel Appèl, om kinderen positief op te voeden op weg naar een voor hen positief en gelukkig leven, en de actie lopend vuurtje “Kinderen met een Boodschap” binnen de Campagne Onze kinderen zijn de Toekomst, ondersteunen wij burgemeesters van Venlo en Roermond dan ook van harte. Dat met name de ouders en leerkrachten een cruciale rol spelen, is voor ons zonneklaar. Die rol behelst, naast het geven van een goed voorbeeld, ook het scheppen van heldere kaders en duidelijkheid over wat passend en niet passend is in de huidige samenleving. Van jongs af aan. Wat ouders en leerkrachten in de jongste jaren van kinderen in positieve zin investeren, krijgen zij en de maatschappij in de latere jaren uitbetaald. Het is een eenvoudig, maar in de praktijk blijkbaar toch een lastig principe.

Henk van Beers, Burgemeester van Roermond
Roermond: waar 't gouden beeld in 't zonlicht staat op hogen torentrans, de Maas met Roer verenigd gaat in lichten golvendans. Christoffel: Hoog, boven op de toren als beschermer van de stad en van allen die onderweg zijn. Kinderen zijn voortdurend op weg naar volwassenheid. Juist zij kunnen die broodnodige bescherming gebruiken.

Hubert Bruls, Burgemeester van Venlo (sinds medio 2012 burgemeester van Nijmegen)
Vrede is een zaak van iedereen. Wereldvrede is een dure taak van staatshoofden, vastgelegd in deftige vredesverdragen. Maar wereldvrede is bedoeld voor ons dagelijks leven. Daar kun je dus ook zelf aan bijdragen in je buurt, op je werk, in je gezin, op het sportveld, achter het stuur. Want wereldvrede gaat ons allemaal aan. Altijd. Overal. De Wereldvredesvlam  in Venlo is een plek om daar bij stil te staan.

Beide burgervaders
tekenden als eersten het Christoffel Appèl. Rondom de boekpresentatie "Kinderen met een Boodschap" bij de Wereldvredesvlam in Venlo en de eerste Boeklezing met kinderen en leerkrachten op de Montessori school in Roermond,  hebben zij sympathieke belangstelling getoond en warme woorden gesproken. Naderhand hebben zij ons ontvangen om met ons in gesprek te gaan. Zij denken met ons mee en helpen ons waar zij kunnen...... dat geeft de burger MOED!