Campagne Onze Kinderen zijn de Toekomst

FundamentleggersVan links naar rechts Carla Loven, Ingrid Rouleaux,  Jeannette Steegmans en  Wies Clout,.  Zij hebben meegewerkt aan het boek "Een Bundeling van Positieve kracht rondom het Kind", het was ongelooflijk hoe sterk de krachten werkten.   Wij maakten elkaar 'beter' aan onze keukentafel en mede daardoor kreeg mijn praktische zoektocht naar werken met kinderen vanuit het hart met verstand een persoonlijke bijzondere wending...Carla, Wies en Jeannette lopen als een rode draad door mijn boek "De Verbinding met God". Deze foto is gemaakt  tijdens onze boekpresentatie.

Jeannette Steegmans
Jeannette Steegmans is een grote kracht achter de schermen. Haar zoon René, door zinloos geweld om het leven gekomen, vliegt in onze Campagne mee in de vorm van een vuurvlinder. Zij heeft een bijdrage geleverd aan het boek "Een Bundeling van positieve kracht rondom het kind". Zij loopt als een rode draad door het boek "De Verbinding met God" en heeft de styling van dit boek verzorgd. Zij heeft op een fantastische manier op vrijwillige basis met mij samengewerkt. Nu haar man Huub met vroegpensioen is, heeft ze haar werkzaamheden binnen de Campagne op een laag pitje gezet. Zij heeft o.a. ook het boek "Kinderen met een Boodschap" vormgegeven, de flyer en het Rainbowkidsskaartje van "Stuur je wens de wereld in" samen met ons ontworpen.  Voor de gebeurtenissen rondom de dood van René en hoe het nu met Jeannette en haar man Huub is...verwijs ik naar de uitzending op deze website onder Nieuws  http://www.onzekinderenzijndetoekomst.nl/nieuws/item/227-op-24-oktober-2012-is-het-10-jaar-geleden-dat-rené-steegmans-door-zinloos-geweld-om-het-leven-kwam

Carla van Aarsen-Loven
Moeder, leerkracht en peuterleidster: Je eigen kinderen geven jou de handreiking in je innerlijke groei. Oog en hart hebben voor je medemens. Een zoektocht naar je eigen ik, in een maatschappij waar waardering gerelateerd wordt aan wat je doet en niet aan wie je bent. Carla heeft een stuk geschreven in het boek "Een Bundeling van positieve kracht rondom het kind , getiteld "Groeien doe je een leven lang". Zij denkt en  helpt zo nu en dan mee  nu en dan mee achter de schermen.

Wies Clout
Moeder, orthopedagoge en sensi-therapeute, ook werkzaam geweest in onderwijs en peuterspeelzaal en begeleiding in autistische kinderen. Met haar Pedagogisch advies bureau 'Dyades' (twee-eenheid) richt zij zich voornamelijk op begeleiding en behandeling van 'hooggevoelige' en 'intuïtieve' kinderen en hun ouders. Ook leerkrachten kunnen bij haar terecht. Van belang is vroegtijdige onderkenning van problemen in de ontwikkeling van een kind. Samen groeien tot wie we zelf ZIJN. Wies heeft een stuk geschreven in het boek "Een Bundeling van positieve kracht rondom het kind"
met name over het hooggevoelige kind en de belangrijkheid van de dyades  met name op de emotionele groei van het kind.
Wies heeft ook meegeholpen met het beschrijven van de facetten waarin hoogsensitiviteit kan laten zien in het boek "Kinderen met een Boodschap". Samen met mij meegedaan aan het T.V. programma L1, het filmpje is te vinden op deze website.

Marlies Loven heeft de kaften geschilderd van de boeken "Een Bundeling van positieve kracht rondom het kind"en het boek "Positief opvoeden, hoe kinderen zich spiegelen". Ook heeft zij het Mandala schilderen begeleid op ons feest, de Mandala die op het boek "De Verbinding met God"staat.

Linda van Hulsen
Nadat ik  het Christoffel Appèl geïntroduceerd heb, waarin de vraag gesteld wordt: Kinderen krijgen  veel, maar krijgen ze ook wat ze nodig hebben?....kregen we  antwoorden van kinderzielen vanzelf, ze rolden bij Linda van Hulsen in de vorm van gedichten zo uit haar pen.  Linda staat met heel haar hart achter onze Campagne, we voelden allebei dat het zo moest zijn dat dit bij ons terecht kwam. Haar boek 'Kinderen met een Boodschap' is in samenwerking met Ingrid Rouleaux, Wies Clout en Jeannette Steegmans onder de vlag van De Campagne 'Onze kinderen zijn de Toekomst' verschenen. Linda is moeder, in haar praktijk 'Anders Gezien' op zielsniveau werkt ze voornamelijk met hoogsensitieve kinderen.

Rik Verbeek van Frogdesign
Rik  heeft onze eerste website ontworpen,  hij heeft veel meer voor ons gedaan dan het bedrijfsmatige...en daar ben ik hem heel dankbaar voor.

Eind 2011, begin 2012 werd het meer dan duidelijk dat we uit ons jasje groeiden en meer hulp nodig hadden, met name op gebied van websitebeheer en praktische ondersteuning. Tot nu toe hebben Frans en ik alle kosten die gemaakt zijn  uit eigen zak betaald en hebben wij en alle fundamentleggers onbaatzuchtig veel tijd in de  Campagne gestoken. We zaten dringend om hulp verlegen  op vrijwillige basis. Ik heb een flinke periode moeten roeien met de riemen die we hadden, ik wilde niet opgeven en zette mijn schouders onder werk dat eigenlijk niet zo mijn ding is en mij afleidde van mijn verdere doelen. ..toen kwam Laura.

Laura Akyüz-Nieuwenhuis
Laura heeft deze nieuwe website gemaakt,  gebaseerd op het ontwerp van Rik heeft ze ervoor gezorgd dat het levendiger en doelmatiger is geworden.  Dat wij contact met elkaar kregen, kwam door het simpele feit dat zij twee boeken van ons besteld had en ik haar per ongelijk een verkeerd boek ( De Verbinding met God)  toestuurde. Dat ik het zelf  ingepakt en verstuurd heb, was op zich al opmerkelijk, want meestal worden de bestellingen via de drukker verstuurd. Laura  gaf aan dat het zo moest zijn, dat dit voor haar op een juist moment in haar leven kwam, dat mijn boek haar inspireert.  Enkele dagen later stuurde Laura een mailtje: ik wil me ook inzetten voor een gezonde toekomst van kinderen , maar ik voel dat ik het niet alleen moet doen. Ik wil je graag helpen met de website ,  de nieuwsbrief, sponsoring e.d..  Op eerste Pinksterdag 27 mei 2012 hebben wij elkaar  persoonlijk ontmoet, het klikte meteen tussen ons. Er was vanaf het eerste moment zoveel vertrouwen in elkaar, dat ik er ontroerd van was. Laura is  handig in het maken van websites en planmatig aansturen en meedenken.  Dit is de steun waar ik al een jaar op zat te wachten...we vinden het beiden plezierig  om met elkaar samen te werken, we vullen elkaar aan...een nieuwe energie waarop we verder kunnen bouwen aan onze doelstellingen.

Levi van Dijk

Leerling MBO met een groot hart voor onderwijs. Levi aan het woord: Ik heb altijd in het speciaal onderwijs, onderwijs mogen genieten. In 1992 ben ik geboren, 11 weken te vroeg, daardoor heb ik Cerebrale Parese, wat zich bij mij vooral uit in verminderde loopgang en moeite met ruimtelijke onderdelen en rekenvaardigheid. Dat is de rede dat ik in het SO en VSO onderwijs heb genoten. Gedurende mijn schooltijd in het VSO heb ik me bezig gehouden met medezeggenschap en leerlingenbetrokkenheid. Thuiszitters hebben mijn specifieke aandacht. Ook advisering van MR en schoolmanagement heb ik met veel plezier gedaan.

Ik heb gezien dat mensen liefde en begrip missen en gehoord willen worden, zich begrepen willen voelen voor het "anders" zijn. Via de Campagne OKZDT lever ik graag mijn persoonlijke bijdrage, op naar een waardevolle dialoog, op naar inclusie en echt passend onderwijs voor ieder kind